Przedszkole nr 41 Wiślana Kropelka w ZSP nr 8 w Warszawie

Projekt UE Wesołe Przedszkole

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost jakości edukacji poprzez:

  • dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych miejsc wychowania przedszkolnego
  • realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
  • oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniach i kursach do 31 października 2019 r.

Uzyskane środki będą wykorzystane w naszej placówce do wyposażenia sali służącej do Terapii Integracji Sensorycznej, aby dzieci potrzebujące takiej terapii mogły ją realizować w przedszkolu.