Przedszkole nr 41 Wiślana Kropelka w ZSP nr 8 w Warszawie

Chronimy Dzieci

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, który jest realizowany przez nasze przedszkole. Jego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program jest skierowany do dzieci i młodzieży w każdym wieku.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci".

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Działania Fundacji koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - www.fdds.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje szeroki zakres pomocy dla dzieci i rodziców. Pomaga zarówno w zakresie pomocy telefonicznej, która jest ogólnopolska, jak i w wybranych placówkach w kraju.

W naszym przedszkolu obowiązuje Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem

POMOC DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

POMOC DLA DZIECI

  • zadzwoń pod bezpłatny i anonimowy numer telefonu (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych): tel. 116 111, telefon jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00-2.00 w nocy.
  • więcej informacji i kontakt online przez stronę www.116111.pl
  • numer telefonu dla dzieci krzywdzonych - tel. 22/ 826 88 62 (Warszawa)
  • numer telefonu dotyczący konsultacji na temat rozwoju dziecka - tel. 22/ 616 16 69 (Warszawa)
  • numer telefonu dla dzieci i młodzieży doświadczających zagrożeń online - tel. 22/ 826 88 62 (Warszawa)
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 22/250 63 12, e-mail: koordynatorzy@niebieskalinia.info

ORGANIZACJE OFERUJĄCE POMOC

 WAŻNE INFORMACJE

MATERIAŁY DLA DZIECI
Obejrzyj sam, zanim pokażesz dziecku. Potem obejrzyjcie razem i porozmawiajcie, co tym, z czym się zapoznaliście.

MATERIAŁY DLA DOROSŁYCH 

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE I KORZYSTANIE Z MEDIÓW 
Zawsze odkrywajmy aplikacje razem z dzieckiem i nie zostawiajmy go samego z urządzeniem. Jednorazowa sesja korzystania przez dzieci z aplikacji nie powinna przekraczać 15-20 minut a łączny czas korzystania z urządzeń ekranowych (w tym telewizora) powinien być krótszy niż dwie godziny dziennie.