Przedszkole nr 41 Wiślana Kropelka w ZSP nr 8 w Warszawie

Opłaty

ZASADY OPŁAT

Pobyt godzinowy dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

Płacimy tylko za:

 • żywienie
 • na Radę Rodziców według deklaracji rodzica.

Opłata za przedszkole składa się z:

 1. Opłaty za żywienie – 9 zł dziennie (śniadanie 2,70 - zł, obiad – 4,50 zł, podwieczorek – 1,80 zł). W zależności od godzin w jakich dziecko przebywa w przedszkolu, może korzystać z wszystkich posiłków albo z dwóch (śniadania i obiadu lub obiadu i podwieczorku.) Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu wnosi się z góry czyli za miesiąc, który się rozpoczyna, w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu. Jeśli dziecko było nieobecne w danym miesiącu, zwroty za niewykorzystane posiłki będą odjęte od opłaty za żywienie w następnym miesiącu. Rodzice są zobowiązani powiadomić osobiście lub telefonicznie przedszkole o nieobecności dziecka w danym dniu zgłaszamy do godziny 9.00.
 2. Darowizny na cele oświatowe tzw. opłata za Radę Rodziców. Z tego funduszu pokrywane są wszystkie atrakcje życia przedszkolnego (koncerty, teatrzyki wycieczki) jak również pomoce dydaktyczne, prezenty dla przedszkolaków, woda źródlana do picia itp. Cieszy nas natomiast każda suma, ponieważ możemy ją wykorzystać tylko i wyłącznie na uatrakcyjnienie pobytu dzieci w przedszkolu.
 • Nieobecność dziecka w danym dniu zgłaszamy do godziny 8.30 osobiście lub telefonicznie nauczycielce lub intendenta.

 • Opłaty można wnosić tylko w formie Przelewu bankowego - na poszczególne numery kont bankowych.  Bardzo prosimy o uważne dokonywanie wpłat: na właściwe konto, bez „zaokrągleń  kwoty” oraz z dokładnymi danymi dziecka i opisem za co jest wnoszona opłata.

 • NUMERY KONT

  • opłata za żywienie: numer konta - 83 1030 1508 0000 0005 5107 7012

  w tytule przelewu – imię i nazwisko dziecka, miesiąc, tekst „żywienie dziecka w przedszkolu”, kwota, (na przykład: Jaś Kowalski, maj, żywienie 160 zł)

  • opłata na Radę Rodziców: numer konta - 32 2030 0045 1110 0000 0217 2620

  w tytule przelewu – imię i nazwisko dziecka, miesiąc, tekst „Rada Rodziców”, kwota (na przykład: Jaś Kowalski, maj, rada rodziców, ...... zł)