Przedszkole nr 41 Wiślana Kropelka w ZSP nr 8 w Warszawie

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Prezydium:

  • Przewodnicząca Rady Rodziców: Pani Katarzyna Barabasz (gr. I)
  • Sekretarz - protokolant: Pani Olga Kruk (gr. II)

Komisja rewizyjna: 

  • Przewodnicząca: Pani Anna Szuflarska- Zientarska (gr. IV)
  • Członek: Pan Michał Smogorzewski (gr. III)

W roku szkolnym 2014/2015 Rada Rodziców zamieściła SKRZYNKĘ KONTAKTÓW Z RODZICAMI, która jest wywieszona obok tablicy Rady Rodziców w szatni przedszkolnej.

Jeśli chcecie Państwo przedyskutować jakieś sprawy, macie pomysły lub wnioski lub chcecie rozwiązać ewentualne problemy - prosimy o zamieszczanie informacji w powyższej skrzynce. 


Regulamin Rady Rodziców


DOBROWOLNA WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW zgodnie z deklaracją.

numer konta Rady Rodziców - 32 2030 0045 1110 0000 0217 2620