Przedszkole nr 41 Wiślana Kropelka w ZSP nr 8 w Warszawie

Ramowy rozkład dnia

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 

7.00 - 13.00.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

07.00 - 08.20

schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, praca indywidualna

08.20 - 08.30

poranna zabawa ruchowa

08.30 - 09.00

śniadanie

09.00 - 10.20 

zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane bądź inspirowane przez nauczycielkę, uwzględniające różne formy aktywności dziecięcej, także teatrzyki lub koncerty

10.20 - 10.30

II śniadanie (napój lub sok i owoc)

10.30 - 11.45

pobyt w ogrodzie zabawy swobodne lub aktywność zorganizowana (wycieczki, obserwacje przyrodnicze itp.)

12.00 - 12.30 

obiad

12.30 - 14.30 

dzieci młodsze - leżakowanie, dzieci starsze - zajęcia relaksacyjne, praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze oraz dodatkowe

14.30 - 15.00

podwieczorek

15.30 - 18.00

zajęcia dodatkowe w/g deklaracji rodziców gry i zabawy dydaktyczne, swobodna aktywność plastyczna, praca indywidualna z uwzględnieniem działa profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych; także pobyt w ogrodzie