Przedszkole nr 41 Wiślana Kropelka w ZSP nr 8 w Warszawie

Rekrutacja

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
przedszkolaków nowoprzyjętych do gr. I "KROPELEK"
 

BARDZO WAŻNE DOKUMENTY DO PRZYNIESIENIA najpóźniej 3 września


Żeby ułatwić przyszłym przedszkolakom adaptację do przedszkola: