Przedszkole nr 41 Wiślana Kropelka w ZSP nr 8 w Warszawie

Rekrutacja pracowników

Kandydat przesyłający CV winien umieścić w dokumencie  CV następującą klauzulę informacyjną:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ……………… w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 z siedzibą przy ul. Zbigniewa Herberta 12b w Warszawie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę oraz przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zapoznałem się z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla ubiegających się o pracę

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i będą usuwane z baz administratora.