Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Listopad 2021

W pierwszym tygodniu listopada przypomnieliśmy sobie członków naszych rodzin. Dzieci sporządziły mapę myśli wokół pojęcia RODZINA, co zainicjowało rozmowy na tematy z nią związane. Dzieci z chęcią opowiadały o swoich rodzinach, dzieliły się własnymi doświadczeniami. Dzieci poznały różne formy przechowywania i kolekcjonowania zdjęć, dawne i nowe aparaty fotograficzne. Rozmowy na tematy związane z przeszłością stały się wstępem do wprowadzenia z dużym wyczuciem i wrażliwością tematyki śmierci. To niezwykle skomplikowane wychowawczo tematy, jednak bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju dziecka i jego ciekawości poznawczej. W tym tygodniu wprowadziliśmy także liczbę 3 i nową literę – M, m. Staraliśmy się przygotować dzieci do bardzo trudnej umiejętności czytania i pisania.

Drugi tydzień był okazją do wielu eksperymentów i doświadczeń, a także obserwacji przeprowadzanych w naszym przedszkolu. Dotyczyły one m.in. niezwykle trudnego zjawiska ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi. Dzieci odkryły, że Ziemia jest ruchoma, wiedzą już skąd bierze się dzień i noc oraz pory roku. Dzieci pochwaliły się rozległą wiedzą na temat Układu Słonecznego i obecnych w nim planet. Układały je w kolejności od Słońca i porównywały ich wielkości. Przedszkolaki poszerzyły też swoją wiedzę na temat chmur, ich rodzajów i procesu ich powstawania. Przeprowadziły eksperyment polegający na wywołaniu „chmury” w butelce. Sprawdzały też co pływa, a co tonie. Stawiały hipotezy i je potwierdzały. Opowiadania o tacie spędzającym deszczowy dzień z dzieckiem stało się wstępem do wprowadzenia litery T, t, którą dzieci utrwaliły dzięki różnym ćwiczeniom polisensorycznym i pracom plastycznym. Dzięki kalendarzowi, dzieci utrwaliły także dni tygodnia i ich globalne odpowiedniki. Z okazji Dnia Niepodległości dzieci wybrały się na spacer z mapą śladami bohaterów. Zwiedziły pomniki w najbliższej okolicy oraz złożyły kwiaty i znicze pod Pomnikiem Sapera. Oglądały także koncert Niepodległościowych ucząc się przy okazji pieśni patriotycznych.

W trzecim tygodniu zajmowaliśmy się tematem zwierząt domowych. Dzieci miały okazję do pochwalenia się wiedzą i doświadczeniami związanymi z hodowaniem domowego pupila. Wiedzą już bardzo dużo na temat opieki nad zwierzętami, sposobów ich dokarmiania czy wizyt u weterynarza. Nasze pięciolatki poznały naturalne środowiska, z których pochodzą niektóre zwierzęta domowe. Wspólnie z dziećmi obalaliśmy różne stereotypy powstałe wokół zwierząt, np. że kot pije mleko, spada zawsze na cztery łapy. Przy okazji rozmowy o domach zwierząt wprowadziliśmy literę D, d. Dzieci dokonywały analizy głoskowej i sylabowej wyrazów, wyszukiwały wyrazy na daną głoskę. Odwiedził nas również królik Magellan, dzięki któremu dzieci dowiedziały się jak prawidłowo opiekować się królikami. Wychodząc od zwierząt domowych, przeszliśmy do gromad, w których żyją zwierzęta. Dzieci poznały takie terminy jak gady, płazy, ptaki, ryby czy ssaki. Brały udział w wielu zabawach pozwalających im zapamiętać cechy zwierząt należących do różnych gatunków. Poznały środowiska ich życia i sposoby komunikowania się. Przedszkolaki utrwaliły też liczbę 4 w różnych jej aspektach. Przeliczały obiekty, porządkowały je. Ubrani na niebiesko braliśmy również udział w Dniu Praw Dziecka.

Czwarty tydzień dotyczył zbliżającej się zimy. Przedszkolaki z zapałem rozwiązywały zagadki o zwierzętach leśnych. Dowiedziały się, w jaki sposób różne zwierzaki przygotowują się do zimy. Odkryły, że niektóre z nich zapadają w sen zimowy, inne hibernują czy chowają się np. pod liśćmi. Stworzyliśmy wspólną pracę plastyczną „Las zimą”. Przedszkolaki nauczyły się czytać globalnie nowe wyrazy tj. wiatr, jeż, wiewiórka, niedźwiedź, dzik, zając, sarna. Po wysłuchaniu dłuższych opowiadań z zapałem ilustrowały ich treść. Coraz lepiej radzą też sobie z opowiadaniem o treści przeczytanych utworów. W tym tygodniu wprowadziliśmy liczbę 5. Dzieci doskonaliły umiejętność rozróżniania jej wśród innych liczb. Porównywały zbiory związane z zapasami na nadchodzącą zimę. Dowiedziały się, jak i czym dokarmiać zwierzęta zimujące w Polsce oraz czym różni się karmnik od paśnika. Oprócz liczby 5 wprowadziliśmy też literę Y, y, dzięki której dzieci mogły utrwalić liczbę mnogą wyrazów. Bardzo dobrze radziły sobie z jej tworzeniem. Omawiając temat o ptakach, pięciolatki słuchały wiersza J. Brzechwy Sójka. Stał się on pretekstem do rozmowy na temat ptaków pozostających w kraju i odlatujących na zimę. Przedszkolaki poznały przy okazji budowę ciała ptaków, wykonywały serię eksperymentów z piórami. Dzięki nim mogły dowiedzieć się, dlaczego ptaki latają. W tym tygodniu obchodziliśmy także Dzień Pluszowego Misia. Dzieci świetnie się bawiły się na torze przeszkód z maskotkami. Przy okazji wprowadziliśmy elementy historii o pluszowym misiu, utrwaliliśmy umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw. Przypomnieliśmy też sobie różne misie pochodzące z bajek dla dzieci. Wykonaliśmy także własne kolorowe misie z płyt CD.

W listopadzie mieliśmy także 3 spotkania z Fundacją Szkatułka. Na jednym z nich dowiedzieliśmy się czym jest krajobraz i uczyliśmy się malować własne obrazy. Na warsztatach z cyklu „Drzewo w mieście” dowiedzieliśmy się czym są zanieczyszczenia powietrza oraz w jaki sposób możemy wpływać na środowisko.