Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy dla Raczków na czerwiec 2024

Tematy  kompleksowe:
 1. Dzień Dziecka.
 2. Wielka wyprawa - na rowerze, aktywnie, zdrowo i bezpiecznie.
 3. Smaki i zapachy lata.
 4. Wakacyjne przygody.
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
Przygotowanie do nauki czytania:
 • Rozbudzanie zainteresowania książkami poprzez czytanie opowiadań podczas odpoczynku poobiedniego.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.
 • Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na zadany temat.
 • Poznanie legendy o początkach państwa polskiego, poznanie symboli narodowych.
 • Kształtowanie świadomości różnic kulturowych.
 • Językowych między mieszkańcami poszczególnych krajów, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzanie postawy patriotycznej.
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.
 • Poznanie wybranych miast – w tym stolicy Polski.
 • Poznanie nazw wybranych państw europejskich, utrwalenie wiadomości na temat Unii.
  Europejskiej i zależności między UE a państwami członkowskimi.
Edukacja matematyczna:
 • Kształtowanie logicznego myślenia.
 • Doskonalenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania rytmów.
 • Rozbudzanie zainteresowania przeprowadzaniem prostych eksperymentów przyrodniczych.
Przygotowanie do nauki pisania:
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności rysowania po śladzie, doskonalenie motoryki małej.
Edukacja przyrodnicza:
 • Rozwijanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę.
 • Rozbudzanie zainteresowania przeprowadzaniem prostych eksperymentów przyrodniczych
 • zapoznanie z formami życia pod wodą, wprowadzenie pojęć określających zbiorniki wodne (staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, potok), uwrażliwianie na piękno przyrody, poznanie zjawiska przyrodniczego: tęczy, kształtowanie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości przyrody, poznanie nazw, wyglądu i smaku owoców dojrzewających latem, utrwalenie wiedzy na temat smaków, zapachów lata, kształtowanie wrażliwości zmysłowej, rozwijanie kreatywności i zainteresowania otaczającym światem przyrody
 •  
Edukacja społeczno – moralna:                                    
 • Wdrażanie do zachowywania norm społecznych, np. oczekiwania na swoją kolej.
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw symboli narodowych.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń i zadań w ustalonej kolejności.
 • Utrwalanie postawy patriotycznej.
 • Wykonywanie prac plastycznych niestandardowymi technikami.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.
 • Doskonalenie współdziałania w grupie.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy.
 • Utrwalenie wyglądu flagi Polski i flagi Unii Europejskiej.
 • Doskonalenie współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności przełamywania nieśmiałości.
Edukacja muzyczna:
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji związanych z muzyką.
 • Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej.
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki.
 • Kształtowanie poczucia rytmu i formy.
 • Rozwijanie poczucia rytmu i świadomości ciała.
 • Utrwalanie znajomości hymnu narodowego i UE rozwijanie umiejętności muzycznych.
 • Zapoznanie z hymnem Polski- Mazurek Dąbrowskiego.  
 • Zapoznanie z wybranymi tańcami ludowymi i strojami regionalnymi.
 • Nauka tańca ludowego, uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny.
Edukacja zdrowotna:
 • Zabawy ruchowe, zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne według pomysłów własnych, opowieści ruchowe.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Usprawnianie zmysłu dotyku.