KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

PLAN PRACY NA KWIECIEŃ 2021 dla Kropelek

Tematy kompleksowe:

 1. "Ziemia, woda, ogień, powietrze" - zajęcia realizowane metodą projektów

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Dziecko:

 • Wyzwala aktywność ruchową poprzez zabawy oparte na naturalnej potrzebie ruchu.
 • Kształtuje umiejętności czekania na swoją kolej.
 • Wdraża się do uważnego słuchania opowiadań, wierszy, reagowania na humor zawarty w utworach.
 • Buduje wiedzę o czterech żywiołach.
 • Rozwija wyobraźnię.
 • Rozwija motorykę małą.
 • Dostrzega emocjonalne wartości otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Kształtuje pozytywny stosunek do zwierząt oraz roślin.
 • Kształtuje postawy proekologiczne.
 • Wzbogaca słownictwo.
 • Rozwija umiejętności wypowiadania się.
 • Kształtuje umiejętności matematyczne: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie.
 • Poszerza wiadomości na temat roślin i zwierząt.
 • Kształtuje umiejętności panowania nad emocjami i godzenia się z porażką.
 • Poznaje proste zjawiska przyrodniczo-fizyczne poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 • Wzmacnia więzi ze środowiskiem przyrodniczym.
 • Buduje wiedzę o ochronie przyrody.
 • Kształtuje umiejętności segregowania i klasyfikowania odpadów.
 • Rozwija wrażliwość estetyczną i wyobraźnię plastyczną.
 • Dostrzega znaczenia wody w życiu ludzi i zwierząt.
 • Rozbudza ciekawość badawczą.
 • Kształtuje umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy.
 • Samodzielnie podejmuje różnorodne aktywności na rzecz własnego rozwoju.