Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na listopad 2022 dla Kropelek

Tematy  kompleksowe:
 1. Nasze ciało
 2. Nasza mała ojczyzna
 3. W świecie wyobraźni
 4. Przygotowania do zimy
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
 • utrwalanie nazw części ciała, poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki małej;
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie umiejętności słuchania, kształtowanie nawyku mycia rąk; rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego;
 • poznanie pojęć: mapa, Polska, rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych, poznanie nowej piosenki, odróżnianie krajobrazu miasta i wsi;
 • wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli gestem, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie wrażliwości, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych zapachów, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy;
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie chęci niesienia pomocy ptakom w czasie zimy, poszerzanie wiedzy na temat ptaków i wiewiórek oraz ich nawyków żywieniowych;
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat niedźwiedzia, jeża i ich przygotowań do snu zimowego, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie;
 • kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni, przeliczania oraz porównywania ilości, rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie mowy komunikatywnej, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacnianie wiary we własne możliwości.
 •