Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na marzec 2023 dla Kropelek

Tematy  kompleksowe:
 1. W kinie i w teatrze
 2. W świecie książek
 3. Przebudzenie po zimie
 4. W wiosennym ogrodzie – metoda projektu
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
 • wprowadzenie pojęć: kino i teatr, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf), rozwijanie umiejętności analizy sylabowej,
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, utrwalenie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki, kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich
 • utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni
 • doskonalenie rozumienia cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności przeliczania, zapoznanie z procesem tworzenia książki,
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu, doskonalenie umiejętności autoprezentacji
 • wprowadzenie nazw ubrań, obuwia i ich zastosowania, zapoznanie ze zwrotem ubierać się na cebulkę, kształtowanie nawyków ubierania się adekwatnie do pogody,
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami atmosferycznymi, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu, kształtowanie świadomości różnorodności zjawisk atmosferycznych,
 • wprowadzenie pojęcia kalendarz pogodowy i nazw zjawisk atmosferycznych,
 • poznanie nazw ptaków przylatujących do Polski na wiosnę, kształtowanie orientacji w przestrzeni, wyzwalanie wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, kształtowanie kreatywności,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz ze sprzętem używanym do tego celu,
 • poznawanie cebuli jadalnej i kwiatowej, utrwalenie znajomości zjawisk przyrodniczych zachodzących wiosną w ogródku, rozwijanie motoryki małej,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania, poznanie nazw wiosennych kwiatów i wiedzy o czynnikach niezbędnych do życia rośliny,
 • kształtowanie postawy proekologicznej.
 •