Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na styczeń 2023 dla Kropelek

Tematy  kompleksowe:
 1. Nadchodzi Nowy Rok
 2. Sporty zimowe
 3. Dzień Babci i Dzień Dziadka
 4. Karnawał
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
 • poznanie funkcji zegara i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania, rozwijanie umiejętności słuchania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw;
 • poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności przeprowadzania analizy słuchowej, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie aparatu mowy;
 • poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej, usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, rozwijanie zmysłu dotyku;
 • rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych, utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących, wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby dorosłe, wzmacnianie więzi rodzinnych, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych;
 • poznanie kolejności działań podczas wykonywania ramki, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i odczuć, rozwijanie zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami;
 • poznanie znaczenia, utrwalanie nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna), wdrażanie do uważnego aktywnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3, rozwijanie orientacji w przestrzeni, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie sprawności manualnej, wzmacnianie wiary we własne możliwości.