Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na styczeń 2023 dla Kropelek

Tematy  kompleksowe:
 1. Nadchodzi Nowy Rok
 2. Sporty zimowe
 3. Dzień Babci i Dzień Dziadka
 4. Karnawał
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
 • poznanie funkcji zegara i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania, rozwijanie umiejętności słuchania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw;
 • poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności przeprowadzania analizy słuchowej, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie aparatu mowy;
 • poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej, usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, rozwijanie zmysłu dotyku;
 • rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych, utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących, wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby dorosłe, wzmacnianie więzi rodzinnych, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych;
 • poznanie kolejności działań podczas wykonywania ramki, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i odczuć, rozwijanie zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami;
 • poznanie znaczenia, utrwalanie nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna), wdrażanie do uważnego aktywnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3, rozwijanie orientacji w przestrzeni, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie sprawności manualnej, wzmacnianie wiary we własne możliwości.