Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na wrzesień 2021 dla Kropelek

Tematy  kompleksowe:
 1. W przedszkolu.
 2. Nasze przedszkole.
 3. Jestem bezpieczny.
 4. Pomocna dłoń.
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
 • Zapoznanie dzieci z nauczycielem.
 • Poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych, rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali.
 • Stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka.
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.
 • Zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu.
 • Poznanie wyposażenia łazienki.
 • Umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie.
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie.
 • Poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych.
 • Posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów.
 • Uczenie się wykonywania czynności porządkowych.
 • Tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności.
 • Rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych.
 • Stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości; budowanie poczucia przynależności grupowej.
 • Rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych.
 • Rozumienie i wykonywanie poleceń słownych.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie.
 • Kształcenie słuchu muzycznego.
 • Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb.
 • Poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu, nabywanie szacunku do pracy innych ludzi.
 • Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu
 • Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.
 • Kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci.
 • Poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku.
 • Nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem.
 • Kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi.
 • Poznanie właściwości piasku.
 • Nabywanie umiejętności wykorzystania piasku w zabawach plastycznych.
 • Rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym.
 • Zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej.
 • Nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu.
 • Kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń.
 • Rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci.
 • Poznanie pracy policjanta, poznanie numeru alarmowego.
 • Kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów.
 • Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.