Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na wrzesień 2021 dla Rybek

Tematy kompleksowe:                                        

 • W przedszkolu.
 • Wakacyjne wspomnienia.
 • Jesteśmy bezpieczni.
 • Dbam o siebie i środowisko.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
 • doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku),
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),
 • utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski jako części Europy i świata,
 • grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),
 • doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu,
 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,
 • utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,
 • rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów,
 • wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,
 • budowanie świadomości dzieci na temat higieny,
 • pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny,
 • doświadczanie polisensoryczne,
 • wprowadzenie liczby 1,
 • utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,
 • budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.