Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na wrzesień 2022 dla Kropelek

Tematy  kompleksowe:
 1. Poznajmy się!
 2. W naszym przedszkolu
 3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni.
 4. Bezpieczni na drodze
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
 • wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • poznanie miejsc w sali i ich nazywanie;
 • poznanie imion dzieci w grupie, poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób;
 • rozwijanie współpracy, integracja dzieci, ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc;
 • rozpoznawanie i nazywanie osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu;
 • poznanie nazw zabawek i sprzętów używanych w przedszkolu i na placu zabaw i bezpiecznego z nich korzystania;
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci;
 • poznanie zasad utrzymania higieny i nazw przedmiotów używanych w łazience, rozwijanie zainteresowań badawczych;
 • doskonalenie umiejętności nazywania części ciała, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;
 • kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), nazywanie kolorów;
 • rozwijanie sprawności manualnej, manipulowania przedmiotami;
 • rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki;
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ilustrowanie treści utworu ruchem, koordynacji ruchowo-słuchowej;
 • prawidłowe używanie pojęć: wysoko, nisko, wysocy, niscy, rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poznanie niektórych znaków drogowych i nazywanie ich, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozpoznawanie i nazywania figur geometrycznych;