Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień 2022

W pierwszym tygodniu odnowiliśmy nasze znajomości. Przypomnieliśmy sobie swoje imiona, powtórzyliśmy zasady bezpiecznych zabaw w przedszkolu. Przypomnieliśmy sobie układ i funkcjonalność pomieszczeń w naszym przedszkolu. Stworzyliśmy „Kodeks naszej gromady”, by każdemu z nas było tu miło. Poznaliśmy bohaterów cyklu „Drużyna marzeń”, którzy poprowadzą nas w świat nauki i zabawy w tym roku szkolnym. Przypomnieliśmy sobie, jak należy witać się z rówieśnikami i z osobami starszymi. Rozmawialiśmy o emocjach, szukaliśmy pomysłów na radzenie sobie z gniewem. Przypomnieliśmy sobie, czym są rytmy – układaliśmy rytmy dwu- i trzyelementowe. Utrwalaliśmy w zabawach rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała.

W drugim tygodniu poznaliśmy pracowników naszego przedszkola. Zaznajomiliśmy się z zakresem ich obowiązków. Bawiliśmy się w planowanie obiadu. Przypomnieliśmy sobie nazwy zaprezentowanych części ubioru i omówiliśmy, kiedy należy ich używać. Kontynuowaliśmy rozpoczęte w zeszłym tygodniu zwiedzanie naszego przedszkola. Bawiliśmy się w zapamiętywanie ciągu wyrazów – to świetne ćwiczenie pamięci! Przeliczaliśmy różne przedmioty, przeprowadziliśmy zabawę badawczą z mydłem. Przeliczaliśmy sylaby w wyrazach; uczyliśmy się, czym jest kodowanie – kolorowaliśmy obrazki zgodnie z podanym kodem. Na pożegnanie wakacji odwiedzili nas Gucio i Duduś z którymi świetnie bawiliśmy się podczas koncertu.

W trzecim tygodniu przypomnieliśmy sobie, czym są dobre maniery; rozmawialiśmy o tym, jak ważne są słowa: proszę, przepraszam i dziękuję. Obchodziliśmy dzień przedszkolaka- było karaoke, gry i zabawy ruchowe oraz słodki poczęstunek. Ćwiczyliśmy wycinanie po zaznaczonym śladzie, by przygotować ręce do pisania. Rozmawialiśmy o tym, że każdy z nas ma swoje mocne strony i dobre cechy charakteru – uczymy się je dostrzegać u innych i mówić o nich. Zrozumieliśmy, czym są przeciwieństwa, bawiliśmy się w ich wymyślanie. Ćwiczymy uważne słuchanie drugiej osoby. Przeanalizowaliśmy plan dnia w przedszkolu i dostrzegliśmy powtarzające się punkty. Przeliczaliśmy różne elementy, doliczaliśmy i odliczaliśmy do 10. Ćwiczyliśmy orientację na kartce (góra, dół, prawa strona, lewa strona). Rozmawialiśmy o różnicach w naszym wyglądzie, usposobieniu i charakterze.

w czwartym tygodniu omawialiśmy zasady bezpieczeństwa na drodze. Poznaliśmy najważniejsze znaki drogowe, przypomnieliśmy sobie znaczenie kolorów w sygnalizacji świetlnej. Bawiliśmy się w wiele gier, które doskonaliły nasz słuch. Rozpoznawaliśmy figury geometryczne, przeliczaliśmy je, porównywaliśmy. Przeprowadziliśmy zabawę badawczą, która pokazała nam, jak bardzo ważne i potrzebne dla naszego bezpieczeństwa na drodze są elementy odblaskowe na ubraniach i naszych plecakach. Poznaliśmy nową piosenkę, uczymy się ją śpiewać. Poszliśmy również na spacer w okolice przedszkola obserwować znaki drogowe oraz wykonaliśmy makietę własnego skrzyżowania.

Dodatkowo w każdy wtorek i czwartek uczestniczyliśmy w zajęciach ruchowo- tanecznych, a w każdy piątek odwiedzają nas alpaki, które możemy karmić i głaskać.