Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień 2022

W pierwszym tygodniu odnowiliśmy nasze znajomości. Przypomnieliśmy sobie swoje imiona, powtórzyliśmy zasady bezpiecznych zabaw w przedszkolu. Przypomnieliśmy sobie układ i funkcjonalność pomieszczeń w naszym przedszkolu. Stworzyliśmy „Kodeks naszej gromady”, by każdemu z nas było tu miło. Poznaliśmy bohaterów cyklu „Drużyna marzeń”, którzy poprowadzą nas w świat nauki i zabawy w tym roku szkolnym. Przypomnieliśmy sobie, jak należy witać się z rówieśnikami i z osobami starszymi. Rozmawialiśmy o emocjach, szukaliśmy pomysłów na radzenie sobie z gniewem. Przypomnieliśmy sobie, czym są rytmy – układaliśmy rytmy dwu- i trzyelementowe. Utrwalaliśmy w zabawach rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała.

W drugim tygodniu poznaliśmy pracowników naszego przedszkola. Zaznajomiliśmy się z zakresem ich obowiązków. Bawiliśmy się w planowanie obiadu. Przypomnieliśmy sobie nazwy zaprezentowanych części ubioru i omówiliśmy, kiedy należy ich używać. Kontynuowaliśmy rozpoczęte w zeszłym tygodniu zwiedzanie naszego przedszkola. Bawiliśmy się w zapamiętywanie ciągu wyrazów – to świetne ćwiczenie pamięci! Przeliczaliśmy różne przedmioty, przeprowadziliśmy zabawę badawczą z mydłem. Przeliczaliśmy sylaby w wyrazach; uczyliśmy się, czym jest kodowanie – kolorowaliśmy obrazki zgodnie z podanym kodem. Na pożegnanie wakacji odwiedzili nas Gucio i Duduś z którymi świetnie bawiliśmy się podczas koncertu.

W trzecim tygodniu przypomnieliśmy sobie, czym są dobre maniery; rozmawialiśmy o tym, jak ważne są słowa: proszę, przepraszam i dziękuję. Obchodziliśmy dzień przedszkolaka- było karaoke, gry i zabawy ruchowe oraz słodki poczęstunek. Ćwiczyliśmy wycinanie po zaznaczonym śladzie, by przygotować ręce do pisania. Rozmawialiśmy o tym, że każdy z nas ma swoje mocne strony i dobre cechy charakteru – uczymy się je dostrzegać u innych i mówić o nich. Zrozumieliśmy, czym są przeciwieństwa, bawiliśmy się w ich wymyślanie. Ćwiczymy uważne słuchanie drugiej osoby. Przeanalizowaliśmy plan dnia w przedszkolu i dostrzegliśmy powtarzające się punkty. Przeliczaliśmy różne elementy, doliczaliśmy i odliczaliśmy do 10. Ćwiczyliśmy orientację na kartce (góra, dół, prawa strona, lewa strona). Rozmawialiśmy o różnicach w naszym wyglądzie, usposobieniu i charakterze.

w czwartym tygodniu omawialiśmy zasady bezpieczeństwa na drodze. Poznaliśmy najważniejsze znaki drogowe, przypomnieliśmy sobie znaczenie kolorów w sygnalizacji świetlnej. Bawiliśmy się w wiele gier, które doskonaliły nasz słuch. Rozpoznawaliśmy figury geometryczne, przeliczaliśmy je, porównywaliśmy. Przeprowadziliśmy zabawę badawczą, która pokazała nam, jak bardzo ważne i potrzebne dla naszego bezpieczeństwa na drodze są elementy odblaskowe na ubraniach i naszych plecakach. Poznaliśmy nową piosenkę, uczymy się ją śpiewać. Poszliśmy również na spacer w okolice przedszkola obserwować znaki drogowe oraz wykonaliśmy makietę własnego skrzyżowania.

Dodatkowo w każdy wtorek i czwartek uczestniczyliśmy w zajęciach ruchowo- tanecznych, a w każdy piątek odwiedzają nas alpaki, które możemy karmić i głaskać.