Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc kwiecień

Tematy kompleksowe:

1. Od kurnika do świątecznego koszyka.

2. Na wiosennej łące.

3. Dbamy o naszą planetę.

4. Kto nam pomoże?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt gospodarskich i pracy rolnika, wyrabianie szacunku do pracy rolnika,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy samców i samic poszczególnych gatunków zwierząt, kształtowanie postawy proekologicznej, wyrabianie postawy życzliwości i troski o zwierzęta,
 • rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni, dodawania w zakresie 10, prawidłowego używania liczebników porządkowych,
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy ptaków hodowlanych,
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, poszerzenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych,
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, poznanie etapów rozwoju motyla i sposobów na pomaganie owadom,
 • poznanie kształtu litery ł, Ł, utrwalanie poznanych liter,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w aspekcie miarowym,
 • pobudzanie i stymulowanie zmysłów,
 • zachęcanie do starannego wykonywania pracy plastyczno-technicznej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • poszerzanie wiadomości o zwierzętach mieszkających na łące
 • rozwijanie postawy proekologicznej, kształtowanie nawyku dbania o planetę, budowanie poczucia odpowiedzialności za Ziemię,
 • kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, rozwijanie umiejętności czytania symboli, doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy,
 • wzbogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody,
 • wdrażanie do posługiwania się adresem,
 • wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, utrwalenie znajomości numerów alarmowych,
 • klasyfikowanie figur geometrycznych i utrwalanie ich nazw, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • wzbogacanie wiedzy na temat pracy lekarza, kształtowanie postawy prozdrowotnej, kształcenie umiejętności rozmawiania z dyspozytorem w czasie wzywania pomocy