Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc maj

Tematy kompleksowe:

1.Majowe święta.

2. Od pomysłu aż po dach.

3. Święto Rodziny.

4.Jak powstaje…?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie znaczenia symboli narodowych,
 • utrwalenie wiedzy na temat symboli narodowych, majowych świąt i zabytków Warszawy – stolicy Polski, wdrożenie do właściwego zachowania podczas słuchania / śpiewania hymnu
 • poznawanie nazw największych miast w Polsce i lokalizowanie ich na mapie, rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie poznanych liter, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego,
 • doskonalenie orientacji przestrzennej,
 • wzbogacenie wiadomości na temat strojów regionalnych i tradycyjnych utworów ludowych, rozwijanie umiejętności tanecznych, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny
 • utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących Polski i UE, kształtowanie postawy patriotycznej,
 • rozwijanie umiejętności manualnych,
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia zwierząt, budzenie szacunku do świata przyrody
 • rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji, przeżywanie ich w grupie,
 • poznanie kształtu litery h, H,
 • zapoznanie ze znakiem większości i mniejszości, ustalanie równoliczności zbioru
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów,
 • rozwijanie wyobraźni, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, ćwiczenie poczucia pulsu w muzyce,
 • rozwijanie miłości, szacunku i życzliwości wobec najbliższych, wzbogacenie słownictwa o określenia członków rodziny,
 • utrwalanie nazewnictwa związanego z członkami rodziny, uświadomienie, jak ważna jest rodzina w życiu dziecka,
 • utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w sklepie, wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi i wykonywania prostych obliczeń na pieniądzach
 • rozwijanie świadomości ekologicznej, dotyczącej wykorzystywania odpadów i tworzenia z nich nowych rzeczy, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwijanie ciekawości badawczej,
 • wiadomości na temat produktów potrzebnych do pieczenia ciasta.