Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc maj 2022

Tematy kompleksowe:                                        

 1. Polska to mój dom.
 2. Bezpieczeństwo!
 3. W krainie muzyki – projekt edukacyjny.
 4. Święto Mamy i Taty.
 5. Dzień Dziecka.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • utrwalenie polskich symboli narodowych; zapoznanie z monetami i banknotami;
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast;
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; rozbudzanie dumy z bycia Polakiem;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej; wprowadzenie litery J, j;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
 • poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy;
 • poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty); doskonalenie umiejętności matematycznych (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów);
 • zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi; rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych; rozwijanie ekspresji muzycznej podczas improwizacji muzycznych;
 • doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją;
 • utrwalenie aspektu porządkowego liczb;
 • uwrażliwianie na potrzeby i emocje innych;
 • litery H, h; doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych; rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 • doskonalenie umiejętności: słuchania, wypowiadania się o własnej rodzinie, argumentacji;
 • uwrażliwienie dzieci na los innych; zaznajomienie dzieci z terminem „adopcja”;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • doskonalenie umiejętności mówienia o emocjach i wypowiadania się; rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • uwrażliwienie na innych; doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się; samopoznanie;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata; doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • zaznajomienie dzieci z ich prawami; kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • doskonalenie umiejętności czytania dat;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki.
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • zaznajomienie dzieci ich prawami;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach.