Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc październik 2021

Tematy kompleksowe:

1. Dary jesieni.

2. Dbamy o zdrowie.

3. Jesienią w parku i w lesie.

4.Zabawy na jesienne wieczory.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i klasyfikowania warzyw i owoców;
 • odczytywanie globalnie nazw warzyw i owoców;
 • kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych, grzybów jadalnych i trujących ;
 • kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;
 • doskonalenie umiejętności układania rytmów;
 • porównywanie liczebności zbiorów;
 • kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;
 • poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;
 • zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;
 • tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;
 • doskonalenie koordynacji ruchowej;
 • doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;
 • wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;
 • zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;
 • wprowadzenie litery I, i,E, e;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie, porównywanie, klasyfikacja, rytmy ;
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
 • poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;
 • rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;
 • doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;
 • rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;
 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;
 • rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;
 • poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;
 • doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;
 • zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;
 • rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;
 • kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki;
 • poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;