Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń dla Raczków

Tematy  kompleksowe:

 1. Płynie czas.
 2. Młodsi i starsi.
 3. Sport to zdrowie.
 4. Dbam o zdrowie.

Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek, poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,
 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc), dostrzeganie rytmu dzień – noc, poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,
 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
 • poznanie pojęcia „para”,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości,
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie, uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki),
 • rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,
 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,
 • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”,
 • poznanie składowych piramidy zdrowia.