Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

Program Warszawska energia - od poznania do eko- działania

Grupa 6-latków uczestniczy w Programie Warszawska energia - od poznania do eko -działania w module Woda w mieście.


Uniwersytet Najmłodszych

Uniwersytet Najmłodszych to cykl spotkań i warsztatów realioznawczych, organizowanych przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego dla dzieci, mających na celu:

 • przybliżenie dzieciom idei Uniwersytetu , zasad studiowania oraz sensu poszerzani swojej wiedzy na każdym etapie edukacji;
 • zapoznanie dzieci z kulturą i językiem najważniejszych obszarów językowo-kulturowych, tj. obszar krajów anglosaskich, frankofońskich, niemieckojęzycznych czy iberoamerykańskich.

Na razie jest to propozycja dla grup starszych, ale mamy nadzieję, że Raczki i Kropelki wkrótce też dołączą, z tym, że warsztaty będą się dla nich odbywać w przedszkolu.


Wsparcie na starcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Wsparcie na starcie

Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Okres realizacji: 01.09.2021 – 28.02.2023

Wartość projektu: 534 579,40 zł

Kwota dofinansowania: 420 714,40 zł

Wkład własny niefinansowy: 112 200,00 zł

Wkład własny finansowy: 1 665,00 zł

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest wzrost jakości edukacji 4 przedszkoli z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola nr 41 oraz Przedszkola Specjalnego nr 208) poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych miejsc wychowania przedszkolnego do 30 września 2022 roku.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 251 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 69 niepełnosprawnych, objętych edukacją przedszkolną (w wieku od 3-9 lat) oraz 45 nauczycieli przedszkoli.

Efekty projektu:

 • 251 dzieci skorzysta z zajęć takich jak np.: dogoterapia, hipoterapia, alpakoterapia, muzykoterapia, rehabilitacja, trening umiejętności społecznych, wczesne wspomaganie rozwoju, warsztaty taneczno-rozwojowe;
 • 45 nauczycieli skorzysta z 33 różnych szkoleń i kursów takich jak m.in.: diagnoza neurologopedyczna, kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała, zaburzenia przetwarzania słuchowego, Biofeedback, logosensoryka, autyzm i Zespół Aspergera;
 • 3 pracownie przedszkolne zostaną wyposażone w sprzęt taki jak: monitory interaktywne, drukarki, komputery, urządzenie do biofeedbacku o łącznej wartości 45 000 zł.
Dokumenty Projektu Wsparcie na Starcie:
W ramach tego Projektu w naszym przedszkolu:
 • wszystkie  dzieci skorzystają z zajęć takich jak np.:, alpakoterapia, Trening Umiejętności Społecznych, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Warsztaty taneczno-rozwojowe;
 • dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogły skorzystać z treningu Biofeedback;
 • Nauczyciele skorzystają z dwóch różnych szkoleń  (Biofeedback, Metoda Krakowska).
 • Jedna pracownia przedszkolna zostanie wyposażona w sprzęt taki jak: monitory interaktywne, drukarka, komputer, urządzenie do Biofeedbacku.

Dla zainteresowanych:

 


Wesołe Przedszkole

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost jakości edukacji poprzez:

 • dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych miejsc wychowania przedszkolnego
 • realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
 • oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniach i kursach do 31 października 2019 r.

Uzyskane środki będą wykorzystane w naszej placówce do wyposażenia sali służącej do Terapii Integracji Sensorycznej, aby dzieci potrzebujące takiej terapii mogły ją realizować w przedszkolu.

Tytuł projektu: Wesołe przedszkole

Numer projektu: RPMA.10.01.04-14-8314/17

Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Poddziałanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Okres realizacji: 01.05.2018 - 31.10.2019

Wartość projektu: 982.293,498 zł

Kwota dofinansowania: 785.673,48 zł

Cel główny projektu:

Wzrost jakości edukacji 8 śródmiejskich przedszkoli: Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, Przedszkola Integracyjnego nr 8, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, Przedszkola Integracyjnego nr 38, Przedszkola nr 41, Przedszkola nr 44, Przedszkola Specjalnego nr 208,  poprzez dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 8 śródmiejskich przedszkoli do pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniach i kursach do 31 października 2019 r. 

Grupa docelowa:

226 dzieci (95 dziewczynek, 131 chłopców), w tym 116 dzieci niepełnosprawnych (44 dziewczynki, 72 chłopców) w wieku 3-9 lat oraz 36 nauczycieli  (36 kobiet) z Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, Przedszkola Integracyjnego nr 8, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, Przedszkola Integracyjnego nr 38, Przedszkola nr 41, Przedszkola nr 44, Przedszkola Specjalnego nr 208.

W ramach tego Projektu w naszym przedszkolu wyposażono salę w sprzęt do Integracji Sensorycznej oraz zostały zakupione pomoce do prowadzenia terapii SI.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Certyfikat - Chronimy Dzieci

Chronimy Dzieci  to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, który jest realizowany przez nasze przedszkole. Jego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program jest skierowany do dzieci i młodzieży w każdym wieku.

 Szczegóły oraz materiały i linki dla dzieci i dla dorosłych w zakładce  Dla Rodziców/Chronimy Dzieci


Ekologiczne dzieciaki - 100 rzeczy, które możesz zrobić, żeby ocalić naszą planetę.

100 rzeczy, które możesz zrobić, by ocalić planetę.Kim McKay/ Jenny Bonnin

Być może myślisz, że masz niewielki wpływ na tak ważne kwestie jak globalne ocieplenie i zmiana klimatu, ale pamiętaj, że małe zmiany też się liczą. Nawet jedna osoba może wiele zdziałać. Na początek ty i twoja rodzina możecie zacząć żyć w bardziej ekologiczny sposób. A jeśli uda się wam zarazić tą ideą przyjaciół i ich rodziny oraz zaangażować w ekologiczną działalność lokalną społeczność, to będzie to prawdziwy postęp.

Każdy jest jak kropla wody, która drąży skałę – cenny i ważny. Bądź świadomy ilości wody i energii, które zużywasz każdego dnia, jedz świeżą żywność, bądź zdrowy, bądź sobą, bądź ekologiczny.

W nawiązaniu do wybranego w tym roku szkolnym tematu wiodącego, Zdrowym być - zdrowo żyć pragniemy, aby nasze Przedszkole zmieniło się w zieloną przystań dla środowiska.

Mamy nadzieję, że stanie się to za sprawą naszych Przedszkolaków - Ekologicznych Dzieciaków.

Na początku każdego miesiąca na tej tablicy będziemy wywieszać zadania do wykonania, które pozwolą ocalić Ziemię.

Każdy kto wykona zadanie (na wykonanie zadania jest cały miesiąc) przyczepia na tablicę 1 planetę podpisaną na odwrocie imieniem dziecka oraz numerem grupy. Wszystkie planety zostaną policzone pod koniec miesiąca, by każdy widział w jakim stopniu zmieniamy świat na lepsze. Dzieci, które wykonają zadanie, otrzymają pamiątkowy znaczek.

W czasie roku szkolnego odbywać się będą filmowe popołudnia i inne atrakcje związane z ekologią.

W czerwcu na zakończenie odbędzie się Ekoquiz – podsumowanie i rozdanie dyplomów.

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji!

Teraz wszystko zależy od nas!


Magiczna Moc Bajek - Międzynarodowy Projekt Czytelniczy,

czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni (grupa II)

Niezmiennie wiadomo, iż bajki były od zawsze sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobra literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ja wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne- poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję.


Szkoła na widelcu

Przedszkolaki pod okiem profesjonalistów uczyły się gotować i nabierały nawyków zdrowego żywienia.


Pomaganie przez ubranie

Pomaganie przez ubranie

Wspieramy Fundację Ewy Błaszczyk A KOGO.


WASH

Ogólnoświatowy projekt Światowej Organizacji OMEP i UNICEF.

W roku szkolnym 2012/2013 nasze Przedszkole włączyło się w ogólnoświatowy projekt Światowej Organizacji OMEP i UNICEF pod tytułem WASH od początku: Historie Mydlane i Opowieści Toaletowe od najmłodszych lat na całym świecie. Realizowany przez nas projekt autorski "Kropelka w życiu najmłodszych" został zaprezentowany na Europejskiej Konferencji OMEP w Zagrzebiu i Światowym Kongresie OMEP w Szanghaju.


Certyfikat - Wiślana Szkoła

 Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki końcowej rywalizacji warszawskich Placówek o certyfikat „Wiślanej szkoły”. Dzięki zaangażowaniu całych społeczności szkolnych w działania na rzecz rzeki Wisły aż 54 stołeczne szkoły i przedszkola otrzymają wspomniany wyżej certyfikat. Zapraszamy do zapoznania się z tabelą wyników programu „Wiślana szkoła”, którą przesyłam w załączeniu.
Przez kilka miesięcy 2012 roku kilkadziesiąt warszawskich Placówek realizowało 6 zadań certyfikatowych, wśród nich działania polegające na przeprowadzeniu zajęć o tematyce wiślanej oraz wycieczki nad Wisłę, zorganizowaniu akcji wolontariatu na rzecz Wisły oraz Szkolnego Dnia Wisły. Przez ten czas w Placówkach toczyło się naprawdę wiele wspaniałych działań, nie tylko tych wskazanych do realizacji w celu zdobycia certyfikatu, ale także wiele dodatkowych, wynikających z inicjatywy i chęci działania samych społeczności szkolnych.
Serdecznie gratulujemy Laureatom Programu, a w szczególności dziesięciu Placówkom, które zrealizowały swoje działania na najwyższym poziomie, otrzymując od Jury największą liczbę punktów, są to:

 1. Przedszkole „W Stumilowym Lesie”, ul. Ukryta 4, ul. Na przełaj 5a - 93,5 p.
 2. Przedszkole nr 41 „Wiślana Kropelka”, ul. Kruczkowskiego 12b - 93 p.
 3. Przedszkole nr 29, ul. Sycowska 1 - 91 p.

W nagrodę oprócz certyfikatu „Wiślanej szkoły” otrzymaliśmy bony o wysokości 500 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Za powyższą sumę zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do zajęć badawczych.
Wręczenie certyfikatów „Wiślanej szkoły” odbyło się na uroczystej gali w 16 styczniu 2013 roku, podczas której przedstawiliśmy prezentację multimedialną. Omówiliśmy działania edukacyjne związanych z Wisłą zrealizowane w naszym przedszkolu.

Podczas realizowania certyfikatu wiele się nauczyliśmy - Ciekawe informacje dla rodziców