Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Chronimy Dzieci

Zdobyliśmy certyfikat "Chronimy Dzieci"
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje następujące formy wsparcia i pomocy dla profesjonalistów oraz rodziców i dzieci krzywdzonych w okresie epidemii:
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100 − aktualne informacje na stronie: 800100100.pl/aktualności
 • Informacje prawne online dotyczące problemu krzywdzenia dzieci:opiekun@fdds.pl
Inne infolinie pomocowe:
 • Centrum Praw Kobiet, tel. 600 070 717 − codziennie w godz. 10.00−16.00, dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.
 • Policyjny telefon zaufania do przeciwdziałania przemocy w rodzinie 800 120 226

 • Policyjna linia specjalna "Zatrzymać przemoc" 800 120 148.

 • Stowarzyszenie Niebieska Linia, tel. 800 120 002 − czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • Feminoteka, tel. 888 883 388 –– pon.--pt. w godz. 8.00−20.00, dla kobiet doświadczających przemocy (w tym kobiet transseksualnych), mieszkających w Warszawie.
 • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ, tel. 22 668 70 00 − codziennie, w godz. 12.00−18.00, dla ofiar przemocy w rodzinie, tel. 800 70 22 22 − czynny 24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego.
 • Instytut Psychologii Zdrowia, tel. 116 123 –– codziennie, w godz. 14.00−22.00.
 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, tel. 516 060 173, telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00––15.00 dla dzieci, młodzieży i rodziców zamieszkałych w dzielnicy Wola.
 • Telefon zaufania dla osób starszych, tel. 22 635 09 54 –– poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00−20.00. • Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich, tel. 800 108 108 − od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00−20.00.
Aplikacje i strony internetowe:

Jeśli słyszysz lub podejrzewasz, że w Twoim sąsiedztwie ma miejsce przemoc – zadzwoń na policję: 112 lub na telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet: 600-07-07-17.

Jeśli wiesz, że w Twojej rodzinie lub u kogoś znajomego miała miejsce przemoc domowa – skontaktuj się z tą osobą, upewnij się, czy jest bezpieczna.

Certyfikat "Chronimy dzieci".

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, który jest realizowany przez nasze przedszkole. Jego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program jest skierowany do dzieci i młodzieży w każdym wieku.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci".

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Działania Fundacji koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - www.fdds.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje szeroki zakres pomocy dla dzieci i rodziców. Pomaga zarówno w zakresie pomocy telefonicznej, która jest ogólnopolska, jak i w wybranych placówkach w kraju.

W naszym przedszkolu obowiązuje Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem

Pomoc dla rodziców i opiekunów:
Pomoc dla dzieci:
 • zadzwoń pod bezpłatny i anonimowy numer telefonu tel. 116 111 (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych), telefon jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00 - 2.00 w nocy.
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • numer telefonu dla dzieci krzywdzonych - tel. 22/ 826 88 62 (Warszawa)
 • numer telefonu dotyczący konsultacji na temat rozwoju dziecka - tel. 22/ 616 16 69 (Warszawa)
 • numer telefonu dla dzieci i młodzieży doświadczających zagrożeń online - tel. 22/ 826 88 62 (Warszawa)
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 22/250 63 12, e-mail: koordynatorzy@niebieskalinia.info
Organizacje oferujące pomoc:
 Ważne informacje:
 • Od 13 lipca 2017 r. zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci (ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne bezradności, wykorzystywanie seksualne) jest obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. Zgodnie z art. 240 par. 1 kk niezłożenie zawiadomienia grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.
 • Konwencja O Prawach Dziecka.
 • Obowiązek szkolny i obowiązek nauki.
Materiały dla dzieci:

Obejrzyj sam/a, zanim pokażesz dziecku. Potem obejrzyjcie razem i porozmawiajcie, co tym, z czym się zapoznaliście.

Materiały dla dorosłych:
Bezpieczeństwo w Internecie i korzystanie z mediów:

Zawsze odkrywajmy aplikacje razem z dzieckiem i nie zostawiajmy go samego z urządzeniem. Jednorazowa sesja korzystania przez dzieci z aplikacji nie powinna przekraczać 15-20 minut a łączny czas korzystania z urządzeń ekranowych (w tym telewizora) powinien być krótszy niż dwie godziny dziennie.