Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 41 "Wiślana Kropelka" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które są niedostępne cyfrowo.
 • Niektóre pliki w formatach .doc, .docx, .pdf nie są dostępne cyfrowo - aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.
 • Filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących.
 • Niektóre pliki do pobrania nie spełniają wymogów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 - zostały one udostępnione przez inne podmioty zewnętrzne.
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-16.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Beata Biesiakirska, Marta Łyżwińska,
 • adres e-mail - wislana.kropelka@przedszkole41.waw.pl,
 • numer telefonu - 723 244 956,
 • adres do korespondencji - Przedszkole nr 41 Wiślana Kropelka , w ZSP nr 8, ul. Leona Kruczkowskiego 12 b, 00-380 Warszawa.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, w skład którego wchodzi Przedszkole nr 41 "Wiślana Kropelka" i Szkoła Podstawowa nr 34 znajdują się w jednym dwupiętrowym budynku. Przedszkole zajmuje parter prawego skrzydła budynku, posiada oddzielne wejście od ul. Kruczkowskiego12b. Furtka chroniona jest elektrozamkiem. Po prawej stronie furtki na wysokości około 1,5 metra znajduje się domofon z wideokamerą oraz pod domofonem czytnik do odczytu breloków zbliżeniowych. Aby dostać się na teren przedszkola należy dzwonić przyciskiem domofonu.

Po przejściu chodnikiem około 50 metrów i skręceniu w lewo, znajduje się wejście do przedszkola. Przed wejściem do budynku znajdują się 3 schody bez udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Po lewej stronie schodów jest pochylnia z poręczą, która jest zbyt wąska dla wózka dla niepełnosprawnych. Po lewej stronie drzwi na wysokości około 1,5 metra znajdują się domofon i czytnik do breloków zbliżeniowych. Aby dostać się do budynku należy zadzwonić domofonem.

Po otwarciu drzwi głównych należy iść prosto, pokonać 5 schodów i przejść przez otwarte drzwi. Poręcz znajduje się po prawej stronie schodów. Po lewej stronie od wejścia znajdują się schody w dół prowadzące do dziecięcej szatni. 

Istnieje możliwość, żeby pracownik przedszkola udzielił informacji interesantowi przez domofon lub otworzył drzwi i zszedł do interesanta.

W budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych.

Istnieje możliwość wstępu na teren przedszkola z psem asystującym po uprzednim telefonicznym umówieniu się z dyrektorem lub kierownikiem gospodarczym. Osoba wchodząca na teren przedszkola z psem asystującym powinna okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych, aktualnych szczepień weterynaryjnych. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż. Możliwość wejścia osoby z psem asystującym niw zwalnia tej osoby z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego. 

Nie posiadamy tłumacza języka migowego.

Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych.

Z poziomu szkoły:

 1. Jest 6 wejść do budynku, w tym jedno służbowe. Dwa wejścia są zamykane automatycznie. Należy zadzwonić domofonem, wpisać indywidualny kod dostępu.
 2. Przy wejściu od strony boiska od ulicy Solec jest pochylnia.
 3. Przy ulicy Solec od strony wejścia na boisko są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osoby z psem asystującym mogą wejść do budynku szkoły tylko na parter.
 5. Brak możliwości skorzystania z języka migowego lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.