Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs - 10 kasztanów

Rzeźba z dziesięciu kasztanów
Organizator: Przedszkole nr 41 „Wiślana Kropelka” w ZSP nr 8, w Warszawie
Cele konkursu:
• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci;
• rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie przeliczania i wyobraźni przestrzennej;
• alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego;
• inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.
Zasady konkursu: konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. prace na konkurs należy wykonać indywidualnie. jedno dziecko może zgłosić jedną pracę konkursową. warunkiem udziału dziecka w konkursie jest wykonanie jednej rzeźby, która zawiera 10 kasztanów, połączonych ze sobą dowolną techniką. do wykonania pracy poza określoną liczbą kasztanów można użyć dowolnego materiału. praca powinna posiadać następującą metryczkę: tytuł rzeźby, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy. gotowe prace prosimy przynosić do przedszkola do nauczycielek grupy IV. zdjęcia prac zostaną umieszczone na przedszkolnym Facebooku (www.facebook.com/wislanakropelka), na Instagramie przedszkola (@wislanakropelka) oraz na stronie Internetowej przedszkola (www.przedszkole41.waw.pl).
konkurs trwa od 26.09.22 do 7.10.22. Ostatecznym terminem przyniesienia pracy jest 7.10.22.
• wyniki konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 12.10.22
Kryteria oceny prac: zgodność pracy z tematem oryginalność/innowacyjność estetyka pracy
Koordynatorki konkursu:
Agata Hanula-Jankowska
Aneta Ma