Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan dla Raczków na styczeń 2024

Tematy  kompleksowe:
 1. Nowy Rok
 2. W karnawale same bale
 3. Święto Babci i Dziadka
 4. Sportowa zima
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
Przygotowanie do nauki czytania:
 • Poznanie znaczenia słowa karnawał, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Utrwalanie znajomości nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa konfetti, serpentyna.
 • Ćwiczenia ortofoniczne i narządów artykulacyjnych.
 • Rozwijanie koncentracji na słowie czytanym.
 • Uważne słuchanie głośnego czytania, odpowiadanie na pytania do tekstu.
 • Rozbudzanie zainteresowania książkami poprzez czytanie opowiadań podczas odpoczynku poobiedniego.
 • Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej – sylabizowanie.
 • Usprawnianie koordynacji słuchowo – wzrokowo ruchowej Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
Edukacja matematyczna:
 • Utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia.
 • Wprowadzenie pojęcia.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia do 6 oraz w większym w indywidualnym dostępnym zakresie.
 • Utrwalanie umiejętności poprawnego liczenia: jedna cyfra – jeden gest.
Przygotowanie do nauki pisania:
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Doskonaleni sprawności palców: lepienie z plasteliny.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu pęsetkowego oraz kolorowania w konturach.
Język angielski:
 • Poznawanie słownictwa dotyczącego upływu czasu, pór roku oraz dni tygodnia.
 • Poznawanie nazw cyfr.
 • Poznawanie słownictwa dotyczące go członków rodziny.
 • Poznawanie słownictwa dotyczącego sportów i sprzętu zimowego.
Edukacja przyrodnicza:
 • Dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy.
 • Zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy.
Edukacja społeczno – moralna:                                                       
 • Poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego.
 • Zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat własnych upodobań i wyrażania własnego zdania.
 • Rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.
 • Poznanie znaczenia słów: przebranie, ubranie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
 • Poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem.
 • Poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, uwrażliwianie na ich potrzeby ludzi.
 • Utrwalanie znajomości nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących.
 • Poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uczuć i podawania ich nazw.
Edukacja muzyczna:
 • Nauka piosenek „Zegar”, „Narty”.
 • Przygotowywanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Edukacja zdrowotna:
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw.
 • Zabawy ruchowe, zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne według pomysłów własnych, opowieści ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne, Ruch Rozwijający W. Sherborne, zestaw ćwiczeń gimnastycznych WSIP nr 17 - 20.
Praca z dzieckiem o innych potrzebach edukacyjnych:
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.
Współpraca z rodzicami:                                                        
 • Pomoc przy przygotowaniu przedstawienia dla babć i dziadków.
 • Rozmowy indywidualne na temat rozwoju i funkcjonowania dzieci w grupie.