Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy dla Raczków luty 2024

Tematy  kompleksowe:
 1. Muzyka jest wszędzie.
 2. Pod ziemią i pod wodą.
 3. Latamy w kosmosie.
 4. Prehistoryczny świat dinozaurów.
 5. Kino i teatr.
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
Przygotowanie do nauki czytania:
 • Poznanie znaczenia słowa karnawał, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Poznanie wieloznaczności słowa skarb, doskonalenie umiejętności wyrażania słowami myśli i uczuć.
 • Rozwijanie kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych inspirowanych muzyką.
 • Wzbogacanie słownictwa czynnego o nazwy związane z kosmosem, utrwalenie znajomości znaczenia pojęć kosmos, Układ Słoneczny, planety.
 • poznanie pojęć: muzeum, historia, poznanie nazw zawodów: archeolog, paleontolog.
 • Ćwiczenie umiejętności odróżniania zdania pytającego od oznajmującego.
 • Rozwijanie koncentracji na słowie czytanym.
 • Uważne słuchanie głośnego czytania, odpowiadanie na pytania do tekstu.
 • Rozbudzanie zainteresowania książkami poprzez czytanie opowiadań podczas odpoczynku poobiedniego.
 • Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej – sylabizowanie.
 • Usprawnianie koordynacji słuchowo – wzrokowo ruchowej Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
Edukacja matematyczna:
 • Doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów.
 • Kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.
 • Ćwiczenie umiejętności określania kierunków w przestrzeni.
 • Poznanie zasad obowiązujących przy zajmowaniu miejsc na widowni w kinie lub teatrze, ćwiczenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Utrwalanie umiejętności poprawnego liczenia: jedna cyfra – jeden gest.
Przygotowanie do nauki pisania:
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Doskonaleni sprawności palców: lepienie z plasteliny.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu pęsetkowego oraz kolorowania w konturach.
 • Kształtowanie umiejętności rysowania po śladzie.
Język angielski:
 • Utrwalanie słownictwa związanego z rodziną.
 • Poznawanie słownictwa określającego cechy: stary – młody. Wesoły – smutny itp.
 • Nauka piosenek dotyczących powyższych tematów.
Edukacja przyrodnicza:
 • Zapoznanie z formami życia pod wodą, wprowadzenie pojęć określających zbiorniki wodne: staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, potok.
 • Poznanie znaczenia słowa kopalnia, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów.
 • Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.
 • Poznawanie pojęć wulkan, lawa.
 • Poszerzanie wiedzy na temat Ziemi, kosmosu.
 • Poznanie i utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozumienie pojęć: mięsożerny, roślinożerny, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat życia dinozaurów.
Edukacja społeczno – moralna:                                                       
 • Poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego.
 • Rozwijanie szacunku do odrębnego sposobu przeżywania emocji przez poszczególne osoby.
 • Wdrażanie do dostrzegania wartości niematerialnych w życiu człowieka.
 • Utrwalanie znajomości nazw emocji.
 • Rozwijanie szacunku do pracy innych ludzi i różnych zawodów.
 • Wdrażanie do właściwego zachowywania się w muzeum, kształtowanie postawy szacunku wobec przeszłości, uświadomienie wartości wspomnień, historii, pamiątek przeszłości w określaniu tożsamości jednostki.
 • Poznawanie właściwego zachowania w miejscach publicznych, utrwalanie umiejętności dostosowywania stroju do sytuacji,.
Edukacja muzyczna:
 • Nauka piosenek „Przedszkolna orkiestra”, „Narty”, „Startujemy”.
 • Poznanie źródeł pochodzenia różnych dźwięków, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki i muzykę.
 • Wyjaśnienie i utrwalenie znajomości pojęć dyrygent, orkiestra, batuta, poznanie i utrwalenie znajomości nazw instrumentów.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji związanych z muzyką.
 • Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej.
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki.
 • Poznanie dźwięków Ziemi, kształtowanie umiejętności określania głośności dźwięków związanych z żywiołami.
 • Poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw.
 • Zabawy ruchowe, zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne według pomysłów własnych, opowieści ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne, "Ruch Rozwijający" W. Sherborne, zestaw ćwiczeń gimnastycznych WSIP nr 17 - 20.