Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy dla Raczków na marzec 2024

Tematy  kompleksowe:
 1. Przebudzenie po zimie.
 2. W świecie książek.
 3. W wiosennym ogrodzie.
 4. Od kurnika do świątecznego koszyka.
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
Przygotowanie do nauki czytania:
 • Poznanie przysłowia: W marcu jak w garncu, poznanie zwrotu: ubierać się na cebulkę, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Ćwiczenie umiejętności odróżniania zdania pytającego od oznajmującego.
 • Rozwijanie koncentracji na słowie czytanym.
 • Uważne słuchanie głośnego czytania, odpowiadanie na pytania do tekstu.
 • Rozbudzanie zainteresowania książkami poprzez czytanie opowiadań podczas odpoczynku poobiedniego.
 • Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej – sylabizowanie.
 • Poznawanie pierwszych zwiastunów wiosny.
 • Utrwalenie znajomość nazw części garderoby.
 • Kształtowanie umiejętności dostosowania stroju do pogody.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.
 • Poznanie sposobu dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości lektury w życiu. człowieka, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie.
 • Poznanie pojęć biblioteka, księgarnia i różnic między tymi miejscami.
 • Ćwiczenie właściwego zachowania podczas wizyt w bibliotece, księgarni.
 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą, rozwijanie wiedzy na temat działania gospodarstwa wiejskiego, pracy gospodarza, rolnika. utrwalenie znajomości nazw zwierząt hodowlanych i budynków będących częścią gospodarstwa, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta hodowlane, kształtowanie nawyku systematycznej pracy.
Edukacja matematyczna:
 • Nabywanie wiedzy na temat różnych typów kalendarzy.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.
 • Kształtowanie umiejętności wyodrębniania ze zbioru jednostki na podstawie podanej cechy, rozwijanie chęci uczestniczenia w zabawach badawczych i eksperymentach.
Przygotowanie do nauki pisania:
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Doskonaleni sprawności palców: lepienie z plasteliny.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu pęsetkowego oraz kolorowania w konturach.
 • Kształtowanie umiejętności rysowania po śladzie.
Edukacja przyrodnicza:
 • Poznanie znaczenia przysłowia: W marcu jak w grancu.
 • Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.
 • Poznanie pierwszych zwiastunów wiosny.
 • Rozwijanie kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych.
 • Rozwijanie świadomości występowania różnorodnych zjawisk atmosferycznych.
 • Poznanie ptaków przylatujących wiosną do Polski.
 • Rozwijanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę.
Edukacja społeczno – moralna:                                                       
 • Poznanie oznak wiosennej pogody.
 • Uświadomienie wartości wynikającej z obcowania z książkami.
 • Rozwijanie szacunku do odrębnego sposobu przeżywania emocji przez poszczególne osoby.
 • Rozwijanie umiejętności zgodniej współpracy w grupie rówieśniczej.
 • Wdrażanie do zachowywania norm społecznych, np. oczekiwania na swoją kolej.
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie.
 • Poznanie tradycji wielkanocnych, wdrażanie do rozumienia wartości, jakie niesie kultywowanie tradycji.
Edukacja muzyczna:
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji związanych z muzyką.
 • Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej.
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki.
 • Poznanie dźwięków zjawisk atmosferycznych.
 • Poznanie nowej piosenki rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania książek ze względu na tematykę.
 • O tematyce wiosennej, rozwijanie sprawności ruchowej i umiejętności reagowania na sygnał w zabawie, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, ćwiczenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie.
Edukacja zdrowotna:
 • Zabawy ruchowe, zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne według pomysłów własnych, opowieści ruchowe.