Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy dla Rybek na czerwiec 2024

Tematy  kompleksowe:
 1. Dzień Dziecka.
 2. Wielka wyprawa.
 3. Smaki i zapachy lata.
 4. Wakacyjne przygody.
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:

Przygotowanie do nauki czytania:

 • Kształtowanie nawyku czytania książek.
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz czytania globalnego.
 • Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej.
 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat.
 • Poszerzanie kompetencji językowych - tworzenie rymów.

Edukacja matematyczna:

 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: liczenia elementów, odwzorowywania.
 • Utrwalanie stosunków przestrzennych oraz cech wielkościowych.
 • Doskonalenie liczenia na konkretach, w tym na materiale naturalnym.
 • Kształcenie umiejętności porównywania liczebności i budowania figur przestrzennych.

Edukacja przyrodnicza:

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności wobec domowego pupila.
 • Utrwalanie przekonania, że zwierzę może być przyjacielem człowieka.
 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych i sposobów dbania o nie.
 • Utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych.
 • Zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych z wykorzystaniem materiału naturalnego.
 • Zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków.
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących latem.
 • Zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim oraz z cechami górskiego krajobrazu i górskiej przyrody.
 • Zapoznanie z zasadami zachowania się w parku narodowym.

Przygotowanie do nauki pisania:

 • Rozwijanie motoryki małej.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Prace plastyczne i techniczne.

Edukacja zdrowotna:

 • Poranne i popołudniowe ćwiczenia gimnastyczne.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej, otwartej na dobra natury.
 • Wdrażanie do prawidłowych nawyków żywieniowych.

Edukacja muzyczna:

 • Wyrażanie ekspresji twórczej, nauka nowej piosenki, poruszanie się w rytmie muzyki, uważne słuchanie i odtwarzanie rytmów.
 • Poznanie muzyki z różnych stron świata.
 • Wyrażanie radości z zabaw ruchowych do muzyki (w tym do muzyki klasycznej).
 • Rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej, poszerzenie wiedzy na temat instrumentów muzycznych z różnych stron świata i innych krajów.
 • Przypomnienie wyglądu nut i zapisów nutowych, poznanie gamy.