Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy dla Rybek na grudzień

Tematy  kompleksowe:
 1. Wiadomości z daleka.
 2. Zima tuż-tuż…
 3. Przygotowania do Świąt.
 4. Hej kolęda, kolęda.
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
Przygotowanie do nauki czytania:
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Poznanie litery K,k; R,r.
 • Wzbogacanie słownika.

Przygotowanie do nauki pisania

 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 • Poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości.
Edukacja matematyczna
 • Utrwalanie pojęć „mały”, „duży”, wyglądu cyfr.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji, liczenia.
 • Kształtowanie pojęcia liczby w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym.
 • Poznanie cyfry 6.
 • Dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu.
Edukacja przyrodnicza
 • Poznanie właściwości śniegu i lodu.
 • Poznanie czynników sprzyjających zjawisku topnienia śniegu.
Umiejętności społeczno-moralne
 • Wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach.
 • Poznanie wybranych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do Świąt.
 • Wdrażanie do niesienia pomocy osobom potrzebującym.
Edukacja muzyczna
 • Poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej – uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej.
Edukacja zdrowotna
 • Utrwalenie numeru alarmowego 112.
 • Poznanie sposobów ochrony przed śniegiem i  zasad bezpiecznej zabawy.