Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy dla Rybek na kwiecień 2024

Tematy  kompleksowe:
 1. Projekt edukacyjny "Woda - źródło życia".
 2. W świecie książek.
 3. Dbamy o naszą planetę.
 4. Na wiosennej łące.
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
Przygotowanie do nauki czytania:
 • Kształtowanie nawyku czytania książek.
 • Rozwijanie umiejętności analizy sylabowej.
 • Wprowadzenie litery f, F, ł, Ł.
 • Doskonalenie umiejętności językowych poprzez tworzenie zdrobnień.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat.
Edukacja matematyczna:
 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni, rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy.
 • Doskonalenie czynności matematycznych, w tym liczenia i pomiaru długości.
 • Zapoznanie się z przyrządami do mierzenia.
Przygotowanie do nauki pisania:
 • Kształtowanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie zmysłów.
 • Rozwijanie motoryki małej.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Prace plastyczne i techniczne.
Edukacja przyrodnicza:
 • Budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę.
 • Poznanie zachowań proekologicznych.
 • Wyzwalanie wrażliwości na otaczającą przyrodę.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz ze sprzętem używanym do tego celu.
 • Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
 • Zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody.
 • Utrwalenie pojęcia ,,recykling”.
Edukacja muzyczna:
 • Uświadamianie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanowienia się, czym jest cisza.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku.
 • Zapoznanie z naturalnymi dźwiękami Ziemi.
Edukacja zdrowotna:
 • Kształtowanie nawyków ubierania się adekwatnie do pogody, wpajanie ostrożności w doborze garderoby.
 • Poranne i popołudniowe ćwiczenia gimnastyczne.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej, otwartej na dobra natury.
 • Uświadamianie jak potrzebna jest woda i jak należy ją szanować.
 •