Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na styczeń dla Rybek

Tematy  kompleksowe:
 1. Nadchodzi nowy rok
 2. Karnawał
 3. Dzień Babci i Dziadka
 4. Sporty zimowe
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
Przygotowanie do nauki czytania:
 • poznanie litery l,L; u,U; s,S; b,B;
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • ćwiczenie pamięci
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • rozwijanie słownictwa
 • poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego i witaniem nowego roku; zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie
Przygotowanie do nauki pisania
 • zdobywanie nowych wiadomości za pomocą wielu zmysłów
 • kształtowanie sprawności manualnej
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
Edukacja matematyczna
 • poznanie cyfry 7, 8, 9, 0; doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania oraz kształtowania pojęcia liczby w aspekcie kardynalnym,  porządkowym i graficznym)
 • utrwalanie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia
 • ukazywanie cykliczności następowania dnia i nocy
 • zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku
 • usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem
Edukacja społeczno-moralna
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie zasad sportowego zachowania
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć oraz wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji
 • zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabawy
 • uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru
 • poznanie znaczenia słowa „szacunek”
 • utrwalanie nazw członków rodziny
 •  rozwijanie umiejętności współpracy i dzielenia się zadaniami w zespole oraz wyznaczania ról
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami
 • zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach oraz tańcach podczas imprez przedszkolnych
 • wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
Edukacja muzyczna
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej
 • kształtowanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu
 • rozwijanie wyobraźni dźwiękowej
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych
 • poznanie pojęcia „taniec”, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu muzyką
Edukacja zdrowotna
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy w sali jak również w ogrodzie, zwłaszcza zabawy na śniegu i lodzie
 • rozwijanie tężyzny fizycznej
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami
 • wykonywanie ćwiczeń wymagających koordynacji wzrokowo-ruchowej