Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na styczeń dla Rybek

Tematy  kompleksowe:
 1. Nadchodzi nowy rok.
 2. Karnawał.
 3. Dzień Babci i Dziadka.
 4. Sporty zimowe.
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
Przygotowanie do nauki czytania:
 • Poznanie litery l,L; u,U; s,S; b,B.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego.
 • Ćwiczenie pamięci.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie słownictwa.
 • Poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego i witaniem nowego roku; zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie.
Przygotowanie do nauki pisania
 • Zdobywanie nowych wiadomości za pomocą wielu zmysłów.
 • Kształtowanie sprawności manualnej.
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Edukacja matematyczna
 • Poznanie cyfry 7, 8, 9, 0; doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania oraz kształtowania pojęcia liczby w aspekcie kardynalnym,  porządkowym i graficznym.
 • Utrwalanie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia.
 • Ukazywanie cykliczności następowania dnia i nocy.
 • Zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku.
 • Usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem.
Edukacja społeczno-moralna
 • Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.
 • Poznanie zasad sportowego zachowania.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć oraz wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji.
 • Zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabawy.
 • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru.
 • Poznanie znaczenia słowa szacunek.
 • Utrwalanie nazw członków rodziny.
 •  Rozwijanie umiejętności współpracy i dzielenia się zadaniami w zespole oraz wyznaczania ról.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
 • Zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.
 • Zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach oraz tańcach podczas imprez przedszkolnych.
 • Wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie.
Edukacja muzyczna
 • Poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej.
 • Kształtowanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu.
 • Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej.
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych.
 • Poznanie pojęcia „taniec”, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu muzyką.
Edukacja zdrowotna
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy w sali jak również w ogrodzie, zwłaszcza zabawy na śniegu i lodzie.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
 • Wykonywanie ćwiczeń wymagających koordynacji wzrokowo-ruchowej.