Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na wrzesień 2023 dla Raczków

Tematy  kompleksowe:

 1. Poznajmy się!
 2. W naszym przedszkolu
 3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni.
 4. Bezpieczni na drodze

Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integrowanie grupy, poszerzanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie;
 • poznanie miejsc w sali, rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, rozwijanie sprawności ruchowej;
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu oraz wdrażanie do ich przestrzegania;
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała (w tym nazwy palców), doskonalenie orientacji w schemacie ciała, utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy, przeliczanie;
 • rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów wzroku, dotyku, rozwijanie samodzielności, doskonalenie współpracy;
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki;
 • dokonywanie analizy sylabowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych, rozwijanie współpracy, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii;
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, poznanie wybranych znaków ostrzegawczych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych;
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 •