Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kategoria: Kropelki

Tematy tygodniowe: Od pomysłu aż po dach. Jak powstaje…? Jestem kulturalny. Święto rodziny. Edukacja polonistyczna: Rozwijanie zdolności artykulacyjnych. Zapoznanie z różnymi zawodami, uświadomienie roli pracy jako źródła dochodu. Rozwijanie umiejęt...

Kwiecień

30.04.2024
Kwiecień

Kwiecień

30.04.2024

Co robiliśmy w kwietniu? W pierwszym tygodniu kwietnia budowaliśmy wrażliwość na otaczającą przyrodę, poznawaliśmy rolę pszczół i innych owadów zapylających. Zapoznawaliśmy się z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki. Kształtowaliśmy umiejętność określania odległości: bliżej i dalej, wyjaśnialiśmy ...

Marzec

04.03.2024
Marzec

Marzec

04.03.2024

Co robiliśmy w marcu? W pierwszym tygodniu marca poznaliśmy nazwy ubrań i obuwia oraz ich stosowanie. Zapoznawaliśmy się ze zwrotem „ubierać się na cebulkę”. Kształtowaliśmy nawyk ubierania się adekwatnie do pogody, wpajaliśmy ostrożność w doborze garderoby. Zapoznawaliśmy się z różnymi zjawiskami ...

Tematy tygodniowe: W marcu jak w garncu. Radosna wiosna. Projekt edukacyjny „Woda”. Od kurnika do świątecznego koszyka. Edukacja polonistyczna: Wprowadzenie nazw ubrań, obuwia i ich zastosowania, zapoznanie ze zwrotem ubierać się na cebulkę. Rozwijanie umiejętności ...

Luty

02.02.2024
Luty

Luty

02.02.2024

Co robiliśmy w lutym? W pierwszym tygodniu poznawaliśmy źródła różnych dźwięków i uświadamialiśmy sobie ich wartość w codziennym życiu. Rozwijaliśmy percepcję słuchową, kształtowaliśmy wrażliwość na dźwięki. Poznawaliśmy znaczenie pojęcia dyrygent oraz nazwy instrumentów muzycznych. Uspraw...

Tematy tygodniowe: Muzyka wokół nas. Tajemnice ziemi. W kosmosie. Śladami dinozaurów. W kinie i teatrze. Edukacja polonistyczna: Rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, utrwalanie zasad komunikacji. Poznanie i utrwalenie nazw instrumentó...

Styczeń

31.01.2024
Styczeń

Styczeń

31.01.2024

Co robiliśmy w styczniu? W pierwszym tygodniu stycznia poznawaliśmy funkcje zegara i wybrane zwyczaje związane z żegnaniem starego roku i witaniem nowego. Rozwijaliśmy umiejętność słuchania ze zrozumieniem, Wdrażaliśmy się do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym. Poznawaliśmy pojęcia związane z następstwa...

Tematy tygodniowe: Witamy Nowy Rok. Karnawał. Dzień Babci i Dziadka. Sporty zimowe. Edukacja polonistyczna: Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich. Zapoznanie z nazwami dni ty...

Grudzień

29.12.2023
Grudzień

Grudzień

29.12.2023

Co robiliśmy w grudniu? W pierwszym tygodniu grudnia poznawaliśmy zawód listonosza. Kształtowaliśmy umiejętność wypowiadania się na określony temat. Rozwijaliśmy tężyznę fizyczną, kształtowaliśmy poczucie szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach. Porównywaliśmy funkcje i wygląd tel...