Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grudzień

Co robiliśmy w grudniu?

W pierwszym tygodniu grudnia poznawaliśmy zawód listonosza. Kształtowaliśmy umiejętność wypowiadania się na określony temat. Rozwijaliśmy tężyznę fizyczną, kształtowaliśmy poczucie szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach. Porównywaliśmy funkcje i wygląd telefonu stacjonarnego i smartfona. Kształtowaliśmy umiejętność słuchania utworów literackich, rozwijaliśmy wyobraźnię. Doskonaliliśmy umiejętności konstrukcyjne, dbaliśmy o integrację grupy. Utrwalaliśmy pojęcia: duży i mały, rozwijaliśmy umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość. Kształtowaliśmy umiejętność odwzorowywania, uczyliśmy się wyciągania wniosków z obserwacji (eksperymentu). Poznawaliśmy budowę piosenki, zapoznawaliśmy się z instrumentem dętym – trąbką, kształtowaliśmy wrażliwość i pamięć muzyczną. Szukaliśmy prezentów od Świętego Mikołaja.

W drugim tygodniu poznawaliśmy sposoby ochrony przed zimnem, rozwijaliśmy umiejętność rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw. Poznawaliśmy cechy zimowego krajobrazu, kształtowaliśmy umiejętność wypowiadania się na określony temat, rozwijaliśmy wyobraźnię i sprawność motoryczną. Uczyliśmy się zachowywania estetyki pracy i porządku
w miejscu pracy. Poznawaliśmy figury geometryczne – trójkąt. Utrwalaliśmy pojęcia: duży i mały, rozwijaliśmy umiejętność klasyfikowania według danej cechy. Poznawaliśmy właściwości śniegu i lodu, doskonaliliśmy spostrzegawczość wzrokową i dotykową, kształtowaliśmy umiejętność wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości. Budowaliśmy wiarę we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach.

W trzecim tygodniu poznawaliśmy wybrane tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Uczyliśmy się koncentrowania na słowie czytanym, rozwijaliśmy umiejętność wypowiadania się na wskazany temat. Poznawaliśmy potrawy wieczerzy wigilijnej. Rozwijaliśmy umiejętność klasyfikacji i odwzorowywania oraz doskonaliliśmy umiejętność liczenia w zakresie 4. Poznawaliśmy piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami, rozwijaliśmy poczucie rytmu. Poznawaliśmy róże ozdoby choinkowe, rozwijaliśmy sprawność manualną podczas warsztatów tworzenia ozdób. Wspólnie z rodzicami spotkaliśmy się na Wigilii grupowej.

W czwartym tygodniu utrwalaliśmy wiedzę na temat wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Uczyliśmy się okazywania życzliwości wobec siebie nie tylko od święta. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy na temat Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów. Utrwalaliśmy nazwy figur geometrycznych: trójkąt i koło, doskonaliliśmy umiejętność klasyfikacji, przeliczania, odwzorowywania i dostrzegania naprzemienności w tworzeniu rytmu. Wdrażaliśmy się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych w sali i ogrodzie. Rozwijaliśmy umiejętności wokalne, poznawaliśmy walory artystyczne utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia.