Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kwiecień

Co robiliśmy w kwietniu?

W pierwszym tygodniu kwietnia budowaliśmy wrażliwość na otaczającą przyrodę, poznawaliśmy rolę pszczół i innych owadów zapylających. Zapoznawaliśmy się z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki. Kształtowaliśmy umiejętność określania odległości: bliżej i dalej, wyjaśnialiśmy znaczenie określeń: wysoko, nisko, głęboko oraz kształtowaliśmy umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, ponad, rozwijaliśmy umiejętność współpracy. Poznawaliśmy wybraną piosenkę z repertuaru dziecięcego, uczyliśmy się reagowania na zmianę tempa i dynamiki muzyki, kształtowaliśmy percepcję słuchową i pamięć muzyczną. Rozwijaliśmy tężyznę fizyczną, dbaliśmy o dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań. Rozwijaliśmy zdolności manualne i percepcję dotykową, rozpoznawaliśmy kolory i kształty.

W drugim tygodniu zapoznawaliśmy się z zasadami korzystania z książek i z biblioteki. Kształtowaliśmy nawyk odkładania książek na półkę i szanowania ich. Utrwalaliśmy wiedzę na temat księgarni i biblioteki, kształtowaliśmy umiejętność właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni. Doskonaliliśmy rozumienie cech wielkościowych, rozwijaliśmy umiejętność przeliczania. Zapoznawaliśmy się z procesem tworzenia książki, kształtowaliśmy postawę gotową do poznawania nowych zawodów, dostrzegaliśmy wartość pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki. Poznawaliśmy właściwości papieru, wykonywaliśmy ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej, wdrażaliśmy się do pracy zespołowej.

W trzecim tygodniu zapoznawaliśmy się z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112, rozwijaliśmy umiejętność uważnego słuchania i odpowiadania na pytania. Uczyliśmy się o pracy policjanta, rozwijaliśmy umiejętność uważnego słuchania czytanego wiersza, rozwijaliśmy umiejętność budowania wiedzy o świecie, wdrażaliśmy się do respektowania powszechnie przyjętych praw. Ćwiczyliśmy umiejętność wzywania pomocy na wypadek pożaru. Zapoznawaliśmy się z podstawowym wyposażeniem strażaków, uczyliśmy się szacunku dla pracy strażaka, budowaliśmy motywację do uczestnictwa w zabawach ruchowych. Zapoznawaliśmy się z pracą lekarza i pielęgniarki, doskonaliliśmy umiejętność reagowania na polecenia, rozwijaliśmy sprawność fizyczną. Budowaliśmy umiejętność wezwania pomocy w razie wypadku, rozwijaliśmy wrażliwość sensoryczną, budowaliśmy wrażliwość na drugiego człowieka.

W czwartym tygodniu zapoznawaliśmy się z pojęciem globus, kształtowaliśmy nawyk segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii. Budowaliśmy poczucie odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń. Zapoznawaliśmy się z zasadami segregowania odpadów, rozwijaliśmy postawy proekologiczne. Zapoznawaliśmy się z odnawialnymi źródłami energii, doskonaliliśmy umiejętność przeliczania, odwzorowywania i klasyfikowania. Zapoznawaliśmy się ze sposobami oszczędzania wody oraz kształtowaliśmy nawyk oszczędzania jej. Utrwalaliśmy wiedzę dotyczącą dbania o Ziemię, kształtowaliśmy postawę: nie wyrzucaj – wykorzystaj.

W ostatnim tygodniu poznawaliśmy polskie symbole narodowe, uczyliśmy się słów i melodii „Mazurka Dąbrowskiego” i kształtowaliśmy postawę patriotyczną. Utrwalaliśmy umiejętność odtwarzania rytmów i przeliczania, kształtowaliśmy umiejętność współpracy z rówieśnikami, doskonaliliśmy umiejętność wnioskowania. Poznawaliśmy wartości, jakie niosą tradycje regionu. Utrwalaliśmy wiedzę o Polsce i polskich symbolach narodowych, rozwijaliśmy umiejętności manualne i sprawność fizyczną.