Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Listopad

Co robiliśmy w listopadzie?

W pierwszym tygodniu listopada poznaliśmy pojęcia: mapa i Polska, poszerzaliśmy słownik czynny o pojęcia związane z Polską. Wysłuchiwaliśmy rymów w wierszu, doskonaliliśmy słuch fonematyczny, rozwijaliśmy sprawność ruchową i manualną. Poszerzaliśmy wiedzę na temat polskich miast. Poznawaliśmy liczebniki porządkowe oraz rozwijaliśmy umiejętność prowadzenia eksperymentów. Dowiedzieliśmy się, jak odróżnić krajobraz miasta i wsi, rozwijaliśmy pamięć słuchową i słuch muzyczny, kształtowaliśmy samodzielność i odpowiedzialność. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy niektóre z symboli narodowych i rozwijaliśmy umiejętność odczytywania i rozumienia sygnałów werbalnych i symboli. Braliśmy udział w święcie z okazji Dnia Niepodległości.

W drugim tygodniu doskonaliliśmy umiejętność wyrażania swoich myśli gestem, rozwijaliśmy zmysł węchu, poznawaliśmy sposoby relaksacji i kształtowaliśmy umiejętność odróżniania fikcji od rzeczywistości. Rozmawialiśmy na temat pojęć: marzenie i wyobraźnia. Doskonaliliśmy umiejętność przeliczania. Poznawaliśmy różne sposoby ekspresji muzycznej, rozwijaliśmy wrażliwość muzyczną i słuch muzyczny. Ćwiczyliśmy orientację w przestrzeni i różnicowaliśmy sposoby poruszania się w małej i dużej przestrzeni. Bawiliśmy się różnymi brzmieniami, różnicowaliśmy akompaniament ciągły i efekty dźwiękowe. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy niektóre zapachy, rozwijaliśmy wrażliwość sensoryczną. Budowaliśmy własne zabawki z materiałów do recyclingu.

W trzecim tygodniu zdobywaliśmy wiedzę na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych. Rozwijaliśmy umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Kształtowaliśmy kompetencje komunikacyjne. Rozwijaliśmy motorykę dużą i małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Uczyliśmy się bycia odpowiedzialnym za przyrodę, zauważaliśmy potrzebę niesienia pomocy ptakom w czasie zimy. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat życia niedźwiedzi. Ćwiczyliśmy umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby, rozwijaliśmy sprawność mięśni narządów artykulacyjnych. Kształtowaliśmy sprawność manualną, integrowaliśmy się z kolegami i koleżankami z grupy. Kształtowaliśmy umiejętność określania położenia różnych przedmiotów
w przestrzeni. Dowiedzieliśmy się, jak jeż przygotowuje się do snu zimowego, utrwalaliśmy wiadomości na temat życia wiewiórek i niedźwiedzi.

W czwartym tygodniu utrwalaliśmy nazywanie części ciała, kształtowaliśmy umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji, budowaliśmy tężyznę fizyczną, uczyliśmy się uważnego obserwowania swojego ciała. Poznawaliśmy zmysł dotyku jako narzędzie badania właściwości przedmiotów. Rozwijaliśmy słuch fonematyczny, doskonaliliśmy umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Poszerzaliśmy wiedzę na temat przedmiotów do utrzymania czystości, rozwijaliśmy umiejętność klasyfikacji według koloru. Kształtowaliśmy umiejętność odwzorowywania. Poznawaliśmy nazwy różnych aktywności fizycznych, kształtowaliśmy słuch i pamięć muzyczną, rozwijaliśmy tężyznę fizyczną, nabieraliśmy wiary we własne umiejętności muzyczne. Zapoznawaliśmy się z zasadami zdrowego odżywiania, kształtowaliśmy umiejętność wielozmysłowego poznawania różnych artykułów.