Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Maj

Co robiliśmy w maju?

W pierwszym tygodniu doskonaliliśmy umiejętność współpracy, kształtowaliśmy zdolności artykulacyjne. Zapoznawaliśmy się z pracą murarza, doskonaliliśmy umiejętności językowe, rozwijaliśmy sprawność motoryki małej i budowaliśmy umiejętność zgodnej współpracy. Poznawaliśmy domy niektórych zwierząt, ćwiczyliśmy umiejętność dostrzegania i kontynuowania rytmów, rozwijaliśmy umiejętność przeliczania i klasyfikowania, kształtowaliśmy postawę szacunku dla zwierząt. Uwrażliwialiśmy się na muzykę klasyczną, rozwijaliśmy motorykę małą, uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych przy muzyce. Utrwalaliśmy informacje o domach ludzi i zwierząt, rozwijaliśmy percepcję słuchową, doskonaliliśmy zdolności manualne, rozwijaliśmy wrażliwość sensoryczną.

W drugim tygodniu zapoznawaliśmy się z różnymi zawodami, poznawaliśmy rolę pracy, kształtowaliśmy umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy związanych z zawodem krawca, czytaliśmy globalnie wyrazy: nitka i igła, usprawnialiśmy motorykę małą. Zapoznawaliśmy się z procesem powstawania nabiału, kształtowaliśmy umiejętność dodawania i odejmowania, budowaliśmy poczucie szacunku dla zwierząt. Utrwalaliśmy znajomość nazw instrumentów, doskonaliliśmy umiejętności wokalne, uwrażliwialiśmy się na muzykę instrumentalną, rozwijaliśmy koordynację wzrokowo-ruchową i doskonaliliśmy umiejętności motoryczne. Zapoznawaliśmy się z zawodem piekarza, poznawaliśmy produkty i proces powstawania pizzy, rozwijaliśmy umiejętności sensoryczne, utrwalaliśmy wiadomości na temat zawodów, kształtowaliśmy motorykę małą, doskonaliliśmy umiejętność współpracy.

W trzecim tygodniu poszerzaliśmy wiedzę na temat savoir-vivre’u i stosowania tych zasad na co dzień. Przedszkolaki ćwiczyły kulturalne zachowanie się przy stole, utrwalały zachowania społecznie akceptowane, aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym przedszkola.

Poszerzały doświadczenia językowe, utrwalały znajomość zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia. Ćwiczyły umiejętność odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji. Próbowały określić własne prawa na podstawie piosenki „Nie podoba mi się to”. Ćwiczyły umiejętność wyrażania sprzeciwu w sytuacjach, w których czują się niekomfortowo, uświadomiły sobie, że one też mogą powiedzieć nie. Wyrażały emocje w formie śpiewu, rozwijały zdolności plastyczne, wyrażały siebie w pracach plastycznych.

W czwartym tygodniu utrwalaliśmy nazwy emocji, rozwijaliśmy umiejętność uważnego słuchania i budowania poprawnych wypowiedzi, kształtowaliśmy postawę szacunku i życzliwości dla innych. Czytaliśmy globalnie wyrazy: mama i tata, utrwalaliśmy nazwy członków rodziny, wzmacnialiśmy więzi rodzinne. Rozwijaliśmy umiejętność przeliczania i określania, czego jest mniej, czego więcej i czego tyle samo. Uczyliśmy się piosenek na Święto Rodziny. Kształtowaliśmy postawę tolerancji dla innych upodobań. Utrwalaliśmy wiadomości na temat rodziny i jej członków, doskonaliliśmy umiejętność planowania motorycznego, budowaliśmy wrażliwość sensoryczną. Przygotowaliśmy prezenty dla naszych Rodziców oraz braliśmy udział we wspólnej dramie dla Rodziców.