Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na listopad dla Kropelek

Tematy tygodniowe:
 1. Moja mała i duża ojczyzna.

 2. Podróż do krainy marzeń „Tydzień bez zabawek”

 3. Zima tuż tuż.

 4. Poznaję swoje ciało.

Edukacja polonistyczna:
 • Poznanie pojęć: mapa, Polska, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską.

 • Wysłuchiwanie rymów w wierszu, doskonalenie słuchu fonematycznego.

 • Poszerzanie wiedzy o wyglądzie miast.

 • Rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych.

 • Wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, marzenie.

 • Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości.

 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie mowy komunikatywnej.

 • Rozwijanie umiejętności podziału wyrazów na sylaby, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych.

Edukacja matematyczna:
 • Poznanie niektórych liczebników porządkowych.

 • Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.

 • Kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni.

 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji według koloru.

 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania.

Edukacja przyrodnicza:
 • Odróżnianie krajobrazu miasta i wsi.

 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentów.

 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych.

 • Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie chęci niesienia pomocy ptakom w czasie zimy.

 • Poznanie podstawowych wiadomości na temat niedźwiedzia, jeża, wiewiórki.

 • Poznanie części ciała.

Przygotowanie do nauki pisania:
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej.
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem.
 • Rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Edukacja zdrowotna:
 • Wdrażanie do kształtowania codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe.

 • Dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych.

 • Ćwiczenia ruchowe o poranku.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 • Poznanie nazw różnych aktywności fizycznych.

 • Poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania.

Zabawy ruchowe:
 • Orientacyjno-porządkowe: „To jest mój dom”, „Zwiedzamy Polskę”, „Do domku!”, „Do karmnika”, „Legowisko niedźwiedzia”, „Niedźwiadki do gawry!”, „W karmniku i pod karmnikiem”, „Kto szybciej?”, „Szczoteczki do kubeczków”.

 • Z elementami czworakowania: „Powiewa flaga”, „Gdzie mieszkamy? W Polsce!”, „Kotki”, „Na czterech łapkach”, „Niedźwiadki na spacerze”.

 • Z elementami bieżnymi : „Nad morzem”, „Krążymy wkoło”, „Głodne ptaszki”, „Misie i niedźwiedzie”, „Maszerujemy”.

 • Z elementami skoku: „Podskoki w parach”, „Jak koniki”, „Jeż na rowerze”.

 • Z elementami rzutu i celowania: „Piłka ciężka jak kamień”, „Piłeczki”.

 • Z elementami wspinania i zachowania równowagi: „Po wąskiej ścieżce”, „Idziemy przez most”, „Po uliczkach naszego miasta”, „Grzebiemy kopytkiem jak konik”.

Współpraca z rodzicami:
 • Wzbogacanie kącika przyrodniczego o materiały związane z tematami zajęć.

 • Przynoszenie materiałów do recyclingu z okazji tygodnia bez zabawek.

Praca z dzieckiem o innych potrzebach edukacyjnych:
 • Rozwijanie wrażliwości.

 • Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych.

 • Rozwijanie odpowiedzialności i współpracy.

 • Nauka relaksacji.

 • Niwelowanie strachu przed udziałem w zabawie.

 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Język angielski:
 • Wprowadzenie słownictwa związanego z jesienią i pogodą.

 • Utrwalenie nazw części ciała.

 • Wprowadzenie nazw emocji.

 • Wprowadzenie nazw leśnych zwierząt.