Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na listopad dla Kropelek

Tematy tygodniowe:

 1. Moja mała i duża ojczyzna.

 2. Podróż do krainy marzeń- „tydzień bez zabawek”

 3. Zima tuż tuż.

 4. Poznaję swoje ciało.

Edukacja polonistyczna:

 1. Poznanie pojęć: mapa, Polska, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską.

 2. Wysłuchiwanie rymów w wierszu, doskonalenie słuchu fonematycznego.

 3. Poszerzanie wiedzy o wyglądzie miast.

 4. Rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych.

 5. Wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, marzenie.

 6. Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości.

 7. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie mowy komunikatywnej.

 8. Rozwijanie umiejętności podziału wyrazów na sylaby, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych.

Edukacja matematyczna:

 1. Poznanie niektórych liczebników porządkowych.

 2. Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.

 3. Kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni.

 4. Rozwijanie umiejętności klasyfikacji według koloru.

 5. Kształtowanie umiejętności odwzorowywania.

Edukacja przyrodnicza:

 1. Odróżnianie krajobrazu miasta i wsi.

 2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentów.

 3. Poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych.

 4. Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie chęci niesienia pomocy ptakom w czasie zimy.

 5. Poznanie podstawowych wiadomości na temat niedźwiedzia, jeża, wiewiórki.

 6. Poznanie części ciała.

Przygotowanie do nauki pisania:

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej.
 2. Rozwijanie wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem.
 3. Rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Edukacja zdrowotna:

 1. Wdrażanie do kształtowania codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

 2. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe.

 3. Dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych.

 4. Ćwiczenia ruchowe o poranku.

 5. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 6. Poznanie nazw różnych aktywności fizycznych.

 7. Poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania.

Zabawy ruchowe:

 1. Orientacyjno-porządkowe: „To jest mój dom”, „Zwiedzamy Polskę”, „Do domku!”, „Do karmnika”, „Legowisko niedźwiedzia”, „Niedźwiadki do gawry!”, „W karmniku i pod karmnikiem”, „Kto szybciej?”, „Szczoteczki do kubeczków”

 2. Z elementami czworakowania: „Powiewa flaga”, „Gdzie mieszkamy? W Polsce!”, „Kotki”, „Na czterech łapkach”, „Niedźwiadki na spacerze”

 3. Z elementami bieżnymi : „Nad morzem”, „Krążymy wkoło”, „Głodne ptaszki”, „Misie i niedźwiedzie”, „Maszerujemy”

 4. Z elementami skoku: „Podskoki w parach”, „Jak koniki”, „Jeż na rowerze”

 5. Z elementami rzutu i celowania: „Piłka ciężka jak kamień”, „Piłeczki”

 6. Z elementami wspinania i zachowania równowagi: „Po wąskiej ścieżce”, „Idziemy przez most”, „Po uliczkach naszego miasta”, „Grzebiemy kopytkiem jak konik”

Współpraca z rodzicami:

 1. Wzbogacanie kącika przyrodniczego o materiały związane z tematami zajęć.

 2. Przynoszenie materiałów do recyclingu z okazji tygodnia bez zabawek.

Praca z dzieckiem o innych potrzebach edukacyjnych:

 1. Rozwijanie wrażliwości.

 2. Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych.

 3. Rozwijanie odpowiedzialności i współpracy.

 4. Nauka relaksacji.

 5. Niwelowanie strachu przed udziałem w zabawie.

 6. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Język angielski:

 1. Wprowadzenie słownictwa związanego z jesienią i pogodą.

 2. Utrwalenie nazw części ciała.

 3. Wprowadzenie nazw emocji.

 4. Wprowadzenie nazw leśnych zwierząt.