Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na listopad dla Żółwików

Przygotowanie do nauki czytania:

 1. poznanie kształtu liter: i, I, e, E, m, M, t, T, d, D, y, Y (przypomnienie, doskonalenie umiejętności, rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych)
 2. doskonalenie słuchu fonematycznego i świadomości fonologicznej
 3. dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej
 4. czytanie sylab otwartych, złożonych z poznanych już liter (MO, MA, MI, ME, MY, TO, TA, TI, TE, TY, DO, DA, DI, DE, DY)
 5. układanie sylab i prostych wyrazów (MAMA, TATA, DOM) z poznanych liter

Edukacja matematyczna:

 1. poznanie cyfry 4, 5 (przypomnienie)
 2. ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczb 4, 5
 3. rozwijanie umiejętności przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią
 4. doskonalenie układania rytmów
 5. utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych
 6. doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków

Przygotowanie do nauki pisania:

 1. rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości sensorycznej
 2. wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci
 3. kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 4. rysowanie po śladzie (ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowy chwyt pisarski i sposób siedzenia)
 5. pisanie liter po śladzie w liniaturze
 6. rozróżnianie stron lewej i prawej (doskonalenie umiejętności)

Współpraca z rodzicami:

 1. bieżące wyjaśnianie spraw i utrzymywanie wzajemnych kontaktów
 2. spotkania z rodzicami w grupie (czytanki, rodzic w roli eksperta)
 3. prace domowe

Edukacja zdrowotna:

 1. zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 2. poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów
 3. wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 4. poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia

Praca nad emocjami i rozwojem społecznym:

 1. rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 2. wzmacnianie wiary we własne możliwości
 3. wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania
 4. doskonalenie umiejętności współpracy i wchodzenia w role
 5. doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami
 6. ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych