Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na listopad dla Żółwików

Przygotowanie do nauki czytania:
 • Poznanie kształtu liter: i, I, e, E, m, M, t, T, d, D, y, Y - przypomnienie, doskonalenie umiejętności, rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego i świadomości fonologicznej.
 • Dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej.
 • Czytanie sylab otwartych, złożonych z poznanych już liter.
 • Układanie sylab i prostych wyrazów z poznanych liter.
Edukacja matematyczna:
 • Poznanie cyfry 4, 5.
 • Ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczb 4, 5.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią.
 • Doskonalenie układania rytmów.
 • Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych.
 • Doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków.
Przygotowanie do nauki pisania:
 • Rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości sensorycznej.
 • Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania.
 • Rysowanie po śladzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowy chwyt pisarski i sposób siedzenia.
 • Pisanie liter po śladzie w liniaturze.
 • Rozróżnianie stron lewej i prawej.
Współpraca z rodzicami:
 • Bieżące wyjaśnianie spraw i utrzymywanie wzajemnych kontaktów.
 • Spotkania z rodzicami w grupie - czytanki, rodzic w roli eksperta.
 • Prace domowe.
Edukacja zdrowotna:
 • Zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała.
 • Poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów.
 • Wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej.
 • Poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia.
Praca nad emocjami i rozwojem społecznym:
 • Rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
 • Wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania.
 • Doskonalenie umiejętności współpracy i wchodzenia w role.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami.
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych.