Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na luty

Tematy kompleksowe: 

 

1. Wszystko jest muzyką

2. Pod ziemią, pod wodą

3. W kosmosie

4. Prehistoryczny świat

 

Przygotowanie do nauki czytania:

 1. poznanie kształtu liter: n, N, w, W, p, P, j, J (przypomnienie, doskonalenie umiejętności, rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych)
 2. doskonalenie słuchu fonematycznego i świadomości fonologicznej
 3. dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej
 4. wyszukiwanie poznanych liter w tekstach drukowanych
 5. czytanie sylab otwartych, złożonych z poznanych już liter
 6. układanie sylab i prostych wyrazów z poznanych liter
 7. doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 8. kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat

 

Edukacja matematyczna:

 1. rozpoznawanie i pisanie po śladzie liczby 10,
 2. określanie aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego liczby 10
 3. określanie aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego poznanych cyfr
 4. rozwijanie logicznego myślenia
 5. rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią (dodawanie i odejmowanie)
 6. stosowanie znaków +, -, =
 7. doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów
 8. doskonalenie orientacji przestrzennej

 

Przygotowanie do nauki pisania:

 1. kształtowanie sprawności manualnej
 2. wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci
 3. zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych
 4. rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-przestrzennej
 5. rysowanie po śladzie
 6. pisanie liter i cyfr po śladzie

 

Współpraca z rodzicami:

 1. wyjaśnianie spraw i utrzymywanie wzajemnych kontaktów
 2. zapraszanie rodziców do prowadzenia zajęć dla dzieci

 

Edukacja przyrodnicza:

 1. wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych
 2. wzbogacanie wiadomości na temat podwodnych zwierząt
 3. wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym
 4. wzbogacanie słownictwa, rozwijanie ciekawości poznawczej
 5. zaciekawienie historią, zawodem paleontologa i archeologa, wzbogacenie słownictwa
 6. wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów

 

Praca nad emocjami i rozwojem społecznym:

 1. utrwalenie nazw emocji
 2. kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji oraz nastrojów
 3. rozwijanie umiejętności współpracy
 4. doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 5. walentynki grupowe – doskonalenie umiejętności okazywania uczuć, integrowanie grupy przedszkolnej