Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na luty

Tematy kompleksowe: 
 1. Wszystko jest muzyką.
 2. Pod ziemią, pod wodą.
 3. W kosmosie.
 4. Prehistoryczny świat.
Przygotowanie do nauki czytania:
 • Poznanie kształtu liter: n, N, w, W, p, P, j, J (przypomnienie, doskonalenie umiejętności, rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych).
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego i świadomości fonologicznej.
 • Dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej.
 • Wyszukiwanie poznanych liter w tekstach drukowanych.
 • Czytanie sylab otwartych, złożonych z poznanych już liter.
 • Układanie sylab i prostych wyrazów z poznanych liter.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat.
Edukacja matematyczna:
 • Rozpoznawanie i pisanie po śladzie liczby 10.
 • Określanie aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego liczby 10.
 • Określanie aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego poznanych cyfr.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią (dodawanie i odejmowanie).
 • Stosowanie znaków +, -, =.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów.
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej.
Przygotowanie do nauki pisania:
 • Kształtowanie sprawności manualnej.
 • Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
 • Zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno - technicznych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-przestrzennej.
 • Rysowanie po śladzie.
 • Pisanie liter i cyfr po śladzie.
Współpraca z rodzicami:
 • Wyjaśnianie spraw i utrzymywanie wzajemnych kontaktów.
 • Zapraszanie rodziców do prowadzenia zajęć dla dzieci.
Edukacja przyrodnicza:
 • Wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat podwodnych zwierząt.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym.
 • Wzbogacanie słownictwa, rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Zaciekawienie historią, zawodem paleontologa i archeologa, wzbogacenie słownictwa.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów.
Praca nad emocjami i rozwojem społecznym:
 • Utrwalenie nazw emocji.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji oraz nastrojów.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych.
 • Walentynki grupowe – doskonalenie umiejętności okazywania uczuć, integrowanie grupy przedszkolnej.