Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na maj dla Kropelek.

Tematy tygodniowe:
 1. Od pomysłu aż po dach.

 2. Jak powstaje…?

 3. Jestem kulturalny.

 4. Święto rodziny.

Edukacja polonistyczna:
 • Rozwijanie zdolności artykulacyjnych.

 • Zapoznanie z różnymi zawodami, uświadomienie roli pracy jako źródła dochodu.

 • Rozwijanie umiejętności językowych.

 • Rozwijanie percepcji słuchowej.

 • Kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych.

 • Utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia.

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i budowania poprawnych wypowiedzi.

 • Globalne czytanie wyrazów: mama, tata, poznanie nazw członków rodziny, uświadomienie dzieciom wartości rodziny.

Edukacja matematyczna:
 • Rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów i przeliczania.

 • Zaznajomienie z możliwościami oszczędzania pieniędzy.

 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania i określania, czego jest mniej, więcej i tyle samo.

Edukacja przyrodnicza:
 • Poznanie domów niektórych zwierząt, kształtowanie szacunku dla zwierząt.

 • Utrwalenie informacji o domach ludzi i zwierząt.

 • Zapoznanie z procesem powstawania nabiału.

Przygotowanie do nauki pisania:
 • Rozwijanie motoryki małej.

 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Edukacja zdrowotna:
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań.

 • Kształtowanie sprawności ruchowej.

 • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw na przedszkolnym podwórku.

Zabawy ruchowe:
 • Orientacyjno-porządkowe: „Wysokie i niskie domy”, „Pszczółki do ula”, „Motyle na łące”, „Taniec igły i nitki”, „Orkiestra”, „Rodzinka kolorów”, „Rodzinka kolorów”

 • Z elementami czworakowania: „Kto szybciej do domku?”, „Gąsienice i motylki”, „Krowy na łące”

 • Z elementami bieżnymi: „Cegiełki”, „Pająk i muchy”, „Wyścigi”

 • Z elementami skoku: „Żabka łapie owada”, „Pajacyki”

 • Z elementami rzutu i celowania: „Kulka z gazety”, „Do celu”, „Co jest w kubeczku?”

 • Z elementami wspinania i zachowania równowagi: „Bociany”, „Żurawie”, „Z serkiem na głowie”, „Jak bociany”

Współpraca z rodzicami:
 • Wzbogacanie kącika przyrodniczego o materiały związane z tematami zajęć.

 • Uczestnictwo w imprezie z okazji Święta Rodziny.

 • Pomoc podczas wyjść i wycieczek.

Praca z dzieckiem o innych potrzebach edukacyjnych:
 • Doskonalenie umiejętności współpracy.

 • Ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole.

 • Motywowanie do kulturalnego zachowywania się.

 • Ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu.

 • Wyrażanie emocji w formie śpiewu.

 • Kształtowanie tolerancji dla innych upodobań.

Język angielski:
 • Wprowadzenie słownictwa związanego z czasem wolnym.

 • Nauka prostych piosenek w języku angielskim.

 • Utrwalenie nazw członków rodziny.

 • Nauka zwrotów grzecznościowych.