Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na marzec dla Kropelek

Tematy tygodniowe:
 1. W marcu jak w garncu.

 2. Radosna wiosna.

 3. Projekt edukacyjny „Woda”.

 4. Od kurnika do świątecznego koszyka.

Edukacja polonistyczna:
 • Wprowadzenie nazw ubrań, obuwia i ich zastosowania, zapoznanie ze zwrotem ubierać się na cebulkę.

 • Rozwijanie umiejętności analizy sylabowej.

 • Doskonalenie umiejętności językowych poprzez tworzenie zdrobnień.

 • Rozwijanie słuchu muzycznego.

 • Zapoznanie z nazwami zwierząt gospodarskich i ich domów.

 • Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji.

Edukacja matematyczna:
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania.

 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni, rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał.

 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.

 • Utrwalenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo.

Edukacja przyrodnicza:
 • Zapoznanie z różnymi zjawiskami atmosferycznym, kształtowanie świadomości różnorodności zjawisk atmosferycznych.

 • Poznanie nazw ptaków przylatujących do Polski na wiosnę.

 • Wyzwalanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy.

 • Zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz ze sprzętem używanym do tego celu.

 • Utrwalenie znajomości zjawisk przyrodniczych zachodzących wiosną w ogródku.

 • Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.

Przygotowanie do nauki pisania:
 • Kształtowanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie zmysłów.

 • Rozwijanie motoryki małej.

 • Ćwiczenia grafomotoryczne.

 • Prace plastyczne i techniczne.

Edukacja zdrowotna:
 • Kształtowanie nawyków ubierania się adekwatnie do pogody, wpajanie ostrożności w doborze garderoby.

 • Poranne i popołudniowe ćwiczenia gimnastyczne.

 • Kształtowanie postawy proekologicznej, otwartej na dobra natury.

 • Uświadamianie jak potrzebna jest woda i jak należy ją szanować.

Zabawy ruchowe:
 • Orientacyjno-porządkowe: „Cebulka!”, „Raz słońce, a raz deszcz”, „Marcowe błoto i kałuże”, „Chowamy się przed deszczem”.

 • Z elementami czworakowania: „Pobudka niedźwiedzi”, „Wyrywanie chwastów”.

 • Z elementami bieżnymi: „Marsz mrówek”, „Kwiatowy berek”, „Slalom gąsienicowy”.

 • Z elementami skoku: „Cztery pory roku”, „Omijaj grządki!”, „Zajączki”.

 • Z elementami rzutu i celowania: „Podrzucanie cebulki”, „Piłka parzy!”, „Teraz łapiesz ty!”.

 • Z elementami wspinania i zachowania równowagi: „Sięganie chmur”, „Między grządkami”, „Uwaga na jajko!” , „Jajko na łyżce”.

Współpraca z rodzicami:
 • Wzbogacanie kącika przyrodniczego o materiały związane z tematami zajęć.

 • Wzbogacenie stołu wielkanocnego i tradycyjne potrawy.

 • Współpraca przy projekcie edukacyjnym.

Praca z dzieckiem o innych potrzebach edukacyjnych:
 • Zachęcanie do systematycznej pracy.

 • Zachęcanie do poznawania wszystkiego, co nowe, inne.

 • Kształtowanie nawyku systematycznego wykonywania zadań i odkładania rzeczy na miejsce.

 • Rozwijanie umiejętności współpracy.

 • Wzmacnianie relacji w grupie.

Język angielski:
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z wiosną.

 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z Wielkanocą.

 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z wodą i zwierzętami morskimi.