Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na październik dla Kropelek

Tematy tygodniowe:
 1. Poznajemy owoce.

 2. Ogródek warzywny.

 3. Skarby Jesieni.

 4. Projekt edukacyjny „Dynia”.

Edukacja polonistyczna:
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.

 • Poznanie treści nowych piosenek.

 • Kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej.

 • Poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane ze skarbami jesieni.

 • Rozwijanie świadomości fonologicznej.

Edukacja matematyczna:
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania.

 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.

 • Uczestniczenie w zabawach badawczych i eksperymentach.

 • Doskonalenie orientacji w schemacie ciała.

 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

 • Określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo.

Edukacja przyrodnicza:
 • Poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią.

 • Poznanie cech owoców dojrzewających jesienią.

 • Poznawanie nazw niektórych drzew owocowych.

 • Rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw.

 • Odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które – nad ziemią.

 • Poznanie niektórych właściwości warzyw.

 • Rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek i miąższu.

 • 0dróżnianie środowiska parku i lasu, poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie.

Przygotowanie do nauki pisania:
 • Kształtowanie sprawności manualnej poprzez zabawy plastyczne.

 • Sensoryczne poznawanie liści i materiału naturalnego.

 • Kształcenie zmysłów wzroku i dotyku.

 • Nauka wycinania nożyczkami.

 • Rozwijanie umiejętności manipulowania przedmiotami.

Edukacja zdrowotna:
 • Wdrażanie do kształtowania codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe.

 • Dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych.

 • Ćwiczenia ruchowe o poranku.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy ruchowe:
 • Orientacyjno-porządkowe: „Taniec w sadzie”, „Sałatka owocowa”, „Drzewo i owoc”, „Znajdź połówkę owocu”, „Zupa warzywna”, „Znajdź parę!”, „Dzieci w sadzie”, „Gałązka jarzębiny”.

 • Z elementami czworakowania: „Co leży w trawie?”, „Turlamy się jak jabłka”.

 • Z elementami bieżnymi: „Orzeszkowa orkiestra”, „Pomagamy zbierać dynię”, „Jaki kolor ma…?”, „Chowamy się za drzewem”, „Kosz z jabłkami”, „Wirujące listki”.

 • Z elementami skoku: „Hop! Spadają jabłka z drzew!” , „Poznajcie wiewiórkę”, „Skaczemy jak owoce”, „Skok po kapustę”, „Tyle samo żołędzi”.

 • Z elementami rzutu i celowania: „Rzut do koszyka”, „Wrzuć do dziupli”, „Po jednej cebuli”, „Podrzuć i złap”.

 • Z elementami wspinania i zachowania równowagi: „Idziemy po drabinie” , „Zapasy na zimę”, „Niesiemy jabłko”, „Rosnę jak marchewka”, „Okrągły ziemniak”, „Wysokie drzewo”, „Idziemy po mostku”.

Współpraca z rodzicami:
 • Wzbogacanie kącika przyrodniczego o materiały związane z tematami zajęć.

 • Uczestnictwo w uroczystości „Pasowania”.

 • Zachęcanie do włączenia się do projektu badawczego.

Praca z dzieckiem o innych potrzebach edukacyjnych:
 • Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych.

 • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie.

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałania.

 • Zachęcanie do udzielania pomocy.

 • Doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej

 • Rozwijanie empatii i odpowiedzialności.

 • Rozwijanie sprawczości.

Język angielski:
 • Utrwalanie nazw kolorów.

 • Poznanie nazw owoców.

 • Poznanie nazw warzyw.

 • Poznanie nazw podstawowych kształtów.

 • Zapoznanie z tradycją obchodzenia święta Halloween.