Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na styczeń

Tematy kompleksowe: 
 1. Nadchodzi nowy rok. 
 2. Sporty zimowe.
 3. Dzień Babci i Dziadka.
 4. Karnawał.
Przygotowanie do nauki czytania:
 • Poznanie kształtu liter: l, L, u, U, ó, Ó, s, S, b, B (przypomnienie, doskonalenie umiejętności, rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych, wprowadzenie do poznawania trudności ortograficznych).
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego i świadomości fonologicznej.
 • Dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej.
 • Czytanie sylab otwartych, złożonych z poznanych już liter.
 • Układanie sylab i prostych wyrazów z poznanych liter.
Edukacja matematyczna:
 • Poznanie cyfry 7, 8, 9, 0.
 • Określanie aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego poznanych cyfr.
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią (dodawanie i odejmowanie).
 • Stosowanie znaków +, -, =.
 • Rozwijanie umiejętności zapisywania i odczytywania daty cyframi arabskimi.
Przygotowanie do nauki pisania:
 • Kształtowanie sprawności manualnej.
 • Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-przestrzennej.
 • Rysowanie po śladzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowy chwyt pisarski i sposób siedzenia.
 • Pisanie liter po śladzie w liniaturze.
 • Rozróżnianie stron lewej i prawej - doskonalenie tej umiejętności.
Współpraca z rodzicami:
 • Wyjaśnianie spraw i utrzymywanie wzajemnych kontaktów.
 • Spotkanie dotyczące bieżącej pracy w grupie – podsumowanie pierwszego półrocza.
 • Prace domowe.
Edukacja zdrowotna:
 • Angażowanie dzieci w monitorowanie jakości powietrza.
 • Wypełnianie obowiązków dyżurnego przy tablicy pogodowej.
 • Wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej.
 • Przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat zasad higieny jamy ustnej.
Praca nad emocjami i rozwojem społecznym:
 • Doskonalenie umiejętności nazywania uczuć i emocji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
 • Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw.
 • Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.
 • Poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych.
 • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych - zorganizowanie z dziećmi wizyty w DPS.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Pogłębianie więzi rodzinnych.
 • Zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.