Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na styczeń

Tematy kompleksowe: 

1. Nadchodzi nowy rok 

2. Sporty zimowe

3. Dzień Babci i Dziadka

4. Karnawał

 

Przygotowanie do nauki czytania:

 1. poznanie kształtu liter: l, L, u, U, ó, Ó, s, S, b, B (przypomnienie, doskonalenie umiejętności, rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych, wprowadzenie do poznawania trudności ortograficznych)
 2. doskonalenie słuchu fonematycznego i świadomości fonologicznej
 3. dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej
 4. czytanie sylab otwartych, złożonych z poznanych już liter
 5. układanie sylab i prostych wyrazów z poznanych liter

Edukacja matematyczna:

 1. poznanie cyfry 7, 8, 9, 0 (przypomnienie)
 2. określanie aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego poznanych cyfr
 3. rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu
 4. rozwijanie umiejętności przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią (dodawanie i odejmowanie)
 5. stosowanie znaków +, -, =
 6. rozwijanie umiejętności zapisywania i odczytywania daty (zapis cyframi arabskimi)

Przygotowanie do nauki pisania:

 1. kształtowanie sprawności manualnej
 2. wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci
 3. poszerzanie doświadczeń plastycznych
 4. rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-przestrzennej
 5. rysowanie po śladzie (ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowy chwyt pisarski i sposób siedzenia)
 6. pisanie liter po śladzie w liniaturze
 7. rozróżnianie stron lewej i prawej (doskonalenie umiejętności)

Współpraca z rodzicami:

 1. wyjaśnianie spraw i utrzymywanie wzajemnych kontaktów
 2. spotkanie dotyczące bieżącej pracy w grupie – podsumowanie pierwszego półrocza
 3. prace domowe

Edukacja zdrowotna:

 1. angażowanie dzieci w monitorowanie jakości powietrza
 2. wypełnianie obowiązków dyżurnego przy tablicy pogodowej
 3. wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 4. przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat zasad higieny jamy ustnej

Praca nad emocjami i rozwojem społecznym:

 1. doskonalenie umiejętności nazywania uczuć i emocji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji
 2. wzmacnianie wiary we własne możliwości
 3. zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw
 4. zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 5. poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych
 6. uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych (zorganizowanie z dziećmi wizyty w DPS)
 7. rozwijanie umiejętności współpracy
 8. pogłębianie więzi rodzinnych (Dzień Babci i Dziadka)
 9. zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami