Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na styczeń dla Kropelek

Tematy tygodniowe:
 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Karnawał.
 3. Dzień Babci i Dziadka.
 4. Sporty zimowe.
Edukacja polonistyczna:
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.
 • Zapoznanie z nazwami dni tygodnia.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących.
 • Rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne.
 • Zapoznanie z wyglądem i kolorami flagi olimpijskiej.
Edukacja matematyczna:
 • Dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji.
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
Edukacja przyrodnicza:
 • Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności.
 • Poznanie zjawiska cyklicznego występowania miesięcy i cech charakterystycznych pierwszego miesiąca roku.
 • Wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby dorosłe.
 • Poznanie nazw sportów zimowych.
Przygotowanie do nauki pisania:
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
Edukacja zdrowotna:
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne o poranku i po południu.
 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
Zabawy ruchowe:
 • Orientacyjno-porządkowe: „Do słońca!”, „Baloniki”, „Do babci!”, „Lodowe figurki”,„Skutery śnieżne”.
 • Z elementami czworakowania: „Wiosna – jesień”,„Na rowerze z dziadkiem”, „Na saneczkach”.
 • Z elementami bieżnymi: „Przyjaciele na spacerze”, „Teraz styczeń!”, „Zatańcz!”, „Maszerujemy”, „Uwaga, zdjęcie!”, „Kto pierwszy?”.
 • Z elementami skoku: „Lato – zima”,„Tańcz i skacz”, „Pączek na talerz”, „Kolory”.
 • Z elementami rzutu i celowania: „Duże i małe serce dla babci”, „Śniegowe kule”.
 • Z elementami wspinania i zachowania równowagi: „Ubieramy się na bal”, „Spacer z piórkiem”, „Taniec na linie”, „Po wąskiej ścieżce”.
Współpraca z rodzicami:
 • Wzbogacanie kącika przyrodniczego o materiały związane z tematami zajęć.
 • Przygotowanie przebrań karnawałowych dla dzieci.
 • Pomoc w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka.
Praca z dzieckiem o innych potrzebach edukacyjnych:
 • Przełamywanie egocentryzmu poprzez tworzenie wspólnej pracy.
 • Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.
 • Rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.
 • Zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.
 • Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.
Język angielski:
 • Poznanie słownictwa związanego z następstwem czasu.
 • Poznanie nazw członków rodziny.
 • Zapoznanie z nazwami sportów zimowych.