Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na styczeń dla Kropelek

Tematy tygodniowe:

 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Karnawał.
 3. Dzień Babci i Dziadka.
 4. Sporty zimowe.

Edukacja polonistyczna:

 1. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 2. Poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy.
 3. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.
 4. Zapoznanie z nazwami dni tygodnia.
 5. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 6. Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 7. Utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących.
 8. Rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne.
 9. Zapoznanie z wyglądem i kolorami flagi olimpijskiej.

Edukacja matematyczna:

 1. Dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy.
 2. Doskonalenie umiejętności klasyfikacji.
 3. Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.
 4. Doskonalenie umiejętności liczenia.
 5. Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 6. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3.
 7. Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Edukacja przyrodnicza:

 1. Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności.
 2. Poznanie zjawiska cyklicznego występowania miesięcy i cech charakterystycznych pierwszego miesiąca roku.
 3. Wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby dorosłe.
 4. Poznanie nazw sportów zimowych.

Przygotowanie do nauki pisania:

 1. Rozwijanie sprawności manualnej.
 2. Zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego.
 3. Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

Edukacja zdrowotna:

 1. Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 2. Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych.
 3. Ćwiczenia gimnastyczne o poranku i po południu.
 4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.

Zabawy ruchowe:

 1. Orientacyjno-porządkowe: „Do słońca!”, „Baloniki”, „Do babci!”, „Lodowe figurki”,„Skutery śnieżne”.
 2. Z elementami czworakowania: „Wiosna – jesień”,„Na rowerze z dziadkiem”, „Na saneczkach”.
 3. Z elementami bieżnymi: „Przyjaciele na spacerze”, „Teraz styczeń!”, „Zatańcz!”, „Maszerujemy”, „Uwaga, zdjęcie!”, „Kto pierwszy?”.
 4. Z elementami skoku: „Lato – zima”,„Tańcz i skacz”, „Pączek na talerz”, „Kolory”.
 5. Z elementami rzutu i celowania: „Duże i małe serce dla babci”, „Śniegowe kule”.
 6. Z elementami wspinania i zachowania równowagi: „Ubieramy się na bal”, „Spacer z piórkiem”, „Taniec na linie”, „Po wąskiej ścieżce”.

Współpraca z rodzicami:

 1. Wzbogacanie kącika przyrodniczego o materiały związane z tematami zajęć.
 2. Przygotowanie przebrań karnawałowych dla dzieci.
 3. Pomoc w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka.

Praca z dzieckiem o innych potrzebach edukacyjnych:

 1. Przełamywanie egocentryzmu poprzez tworzenie wspólnej pracy.
 2. Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.
 3. Rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.
 4. Zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.
 5. Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.

Język angielski:

 1. Poznanie słownictwa związanego z następstwem czasu.
 2. Poznanie nazw członków rodziny.
 3. Zapoznanie z nazwami sportów zimowych.