Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na wrzesień dla Kropelek

Tematy  kompleksowe:
 1. Poznajmy się!
 2. W naszym przedszkolu.
 3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni.
 4. Bezpieczni na drodze.
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
 • Wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • Poznanie miejsc w sali i ich nazywanie.
 • Poznanie imion dzieci w grupie, poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób.
 • Rozwijanie współpracy, integracja dzieci, ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania innych.
 • Poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc.
 • Rozpoznawanie i nazywanie osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu.
 • Poznanie nazw zabawek i sprzętów używanych w przedszkolu i na placu zabaw i bezpiecznego z nich korzystania.
 • Nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci.
 • Poznanie zasad utrzymania higieny i nazw przedmiotów używanych w łazience, rozwijanie zainteresowań badawczych.
 • Doskonalenie umiejętności nazywania części ciała, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała.
 • Kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), nazywanie kolorów.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, manipulowania przedmiotami.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, ilustrowanie treści utworu ruchem, koordynacji ruchowo-słuchowej.
 • Prawidłowe używanie pojęć: wysoko, nisko, wysocy, niscy, rozwijanie umiejętności przeliczania.
 • Poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poznanie niektórych znaków drogowych i nazywanie ich, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozpoznawanie i nazywania figur geometrycznych.