Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt UE "Wsparcie na starcie"

Wsparcie na starcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Wsparcie na starcie

Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Okres realizacji: 01.09.2021 – 28.02.2023

Wartość projektu: 534 579,40 zł

Kwota dofinansowania: 420 714,40 zł

Wkład własny niefinansowy: 112 200,00 zł

Wkład własny finansowy: 1 665,00 zł

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost jakości edukacji 4 przedszkoli z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola nr 41 oraz Przedszkola Specjalnego nr 208) poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych miejsc wychowania przedszkolnego do 30 września 2022 roku.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 251 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 69 niepełnosprawnych, objętych edukacją przedszkolną (w wieku od 3-9 lat) oraz 45 nauczycieli przedszkoli.

Efekty projektu:

  • 251 dzieci skorzysta z zajęć takich jak np.: dogoterapia, hipoterapia, alpakoterapia, muzykoterapia, rehabilitacja, trening umiejętności społecznych, wczesne wspomaganie rozwoju, warsztaty taneczno-rozwojowe.
  • 45 nauczycieli skorzysta z 33 różnych szkoleń i kursów takich jak m.in.: diagnoza neurologopedyczna, kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała, zaburzenia przetwarzania słuchowego, Biofeedback, logosensoryka, autyzm i Zespół Aspergera.
  • 3 pracownie przedszkolne zostaną wyposażone w sprzęt taki jak: monitory interaktywne, drukarki, komputery, urządzenie do biofeedbacku o łącznej wartości 45 000 zł.
Dokumenty Projektu Wsparcie na Starcie:
W ramach tego Projektu w naszym przedszkolu:
  • Wszystkie  dzieci skorzystają z zajęć takich jak np.:, alpakoterapia, Trening Umiejętności Społecznych, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Warsztaty taneczno-rozwojowe.
  • Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogły skorzystać z treningu Biofeedback.
  • Nauczyciele skorzystają z dwóch różnych szkoleń  (Biofeedback, Metoda Krakowska).
  • Jedna pracownia przedszkolna zostanie wyposażona w sprzęt taki jak: monitory interaktywne, drukarka, komputer, urządzenie do Biofeedbacku.

Dla zainteresowanych: