Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Styczeń

Co robiliśmy w styczniu?

W pierwszym tygodniu stycznia poznawaliśmy funkcje zegara i wybrane zwyczaje związane z żegnaniem starego roku i witaniem nowego. Rozwijaliśmy umiejętność słuchania ze zrozumieniem, Wdrażaliśmy się do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym. Poznawaliśmy pojęcia związane z następstwami czasu, dostrzegaliśmy rytm w następowaniu po sobie dnia i nocy. Doskonaliliśmy umiejętność klasyfikacji. Utrwalaliśmy nazwy dni tygodnia. Doskonaliliśmy umiejętność logicznego myślenia oraz umiejętności liczenia, klasyfikowania i odwzorowywania, rozbudzaliśmy ciekawość poznawczą. Poznawaliśmy zjawisko cyklicznego występowania miesięcy i cechy charakterystyczne pierwszego miesiąca roku. Poznawaliśmy także cechy pór roku i zjawisko ich rytmiczności. Zdobywaliśmy wiadomości związane z czasem i jego przemijaniem. Wdrażaliśmy się do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw.

W drugim tygodniu poznawaliśmy znaczenie słowa karnawał, oraz bawiliśmy się wspólnie na balu karnawałowym. Rozwijaliśmy umiejętność wypowiadania się na określony temat i kształtowaliśmy słuch fonematyczny. Utrwalaliśmy nazwy kolorów i wzbogacaliśmy słownictwo (konfetti, serpentyna). Doskonaliliśmy umiejętność przeliczania w zakresie 3 oraz rozwijaliśmy orientację przestrzenną. Ćwiczyliśmy koordynację wzrokowo-ruchową. Doskonaliliśmy umiejętność odwzorowywania, rozwijaliśmy sprawność manualną, wzmacnialiśmy wiarę we własne możliwości. Używaliśmy chusty jako rekwizytu tanecznego oraz rozwijaliśmy umiejętność łączenia ruchu z muzyką. Poszerzaliśmy doświadczenia plastyczne, budowaliśmy ciekawość poznawczą, dbaliśmy o integrację zmysłów, braliśmy udział we wspólnych zabawach i tańcach.

W trzecim tygodniu poznawaliśmy znaczenie słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, kształtowaliśmy umiejętność wypowiadania się na określony temat. Utrwalaliśmy nazwy członków rodziny i relacji ich łączących. Rozwijaliśmy mowę poprzez ćwiczenia ortofoniczne, rozwijaliśmy słuch fonematyczny oraz kształtowaliśmy koncentrację na słowie czytanym. Rozwijaliśmy umiejętność klasyfikacji, liczenia i odwzorowywania. Uczyliśmy się piosenek dla babć i dziadków oraz kształtowaliśmy wrażliwość muzyczną. Przygotowaliśmy prezenty dla dziadków oraz upiekliśmy dla nich pierniki. Temat swoich upodobań i odczuć, doskonaliliśmy zmysł dotyku. Wdrażaliśmy się do przełamywania lęku przed publicznymi występami podczas występu dla naszych babć i dziadków.

W czwartym tygodniu poznawaliśmy zasady sportowego zachowania. Rozwijaliśmy umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych uczuć. Ćwiczyliśmy sprawność motoryczną. Wdrażaliśmy się do zachowania postawy fair play podczas zabaw. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej. Doskonaliliśmy umiejętność liczenia, klasyfikacji i odwzorowywania. Ćwiczyliśmy pamięć i doskonaliliśmy motorykę małą. Uczyliśmy się zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Poznawaliśmy wybrane utwory z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowaliśmy umiejętności wokalne i poczucie rytmu. Różnicowaliśmy sposoby poruszania się w przestrzeni. Budowaliśmy umiejętność współpracy w grupie i wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.